Repræsentantskabsmøde 2018

Information

Sted:
Billund, LEGO Hotel og Konferencecenter, Åstvej 10, 7190 Billund
Dato:
17/04/2018
Tidspunkt:
Kl. 13.15-15.15
Tilmeldingsfrist:
10/04/2018

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for SBN-koordinatorer.

Jf. Sund By Netværkets vedtægter:
Stk. 4. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Strategi for kommende periode
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent
8. Valg af formand (i valgår) – 2018 er valgår
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt


Læs mere


Tilmeld dig aktiviteten


kontakt

Louise Dal

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 33703335

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 3370 3335/2480 4503