Fælles temagruppemøde – Natur, Udeliv & Sundhedsfremme + Fysisk aktivitet

Information

Sted:
UNO Friluftscenter, Marienlundsvej 11A, 8240 Risskov (3,5 km fra Banegården).
Dato:
04/06/2018
Tidspunkt:
09.30-15.30
Tilmeldingsfrist:
28/05/2018

Motorik fra vugge til grav

Velkommen til fælles temagruppemøde i temagrupperne Fysisk aktivitet og Natur, Udeliv og Sundhedsfremme, hvor vi stiller skarpt på motorik fra vugge til grav.

 

Dagens program (med forbehold for mindre ændringer)

kl. 09.30
Ankomst og morgenmad

kl. 10.00
Velkomst v. formandskaberne for Fysisk aktivitet og Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

kl. 10.15
Indflyvning til motorikken v/ Nanna Johansen, Fysioterapeut i Børn og Unge, Aarhus kommune. Definition, paradigme/paradigmeskift med mere.

kl. 10.45
Motorik og arenaer i et bredt perspektiv v/ Grethe Sandholm, VIA. Om, hvad det er for nogle rammer for motorisk udfoldelse, vi giver borgerne fra vugge til grav, og hvilken betydning af har det. Aktiv/passiv stimuli/træning – hvad er det, vi gør for hvem og hvorfor?

kl. 12.30
Frokost

kl. 13.00
Cases om motorik fra vugge til grav: Dialog og sparring på konkrete cases v/ Jesper Kloppenborg

kl. 14.00
Kaffe og netværk

kl. 14.15
Motorik på tværs af generationer v/ Susanne Rosenild, naturvejleder, Vordingborg kommune.

kl. 15.00
Opsamling

kl. 15.15
Tak for i dag.


Tilmeld dig aktiviteten


kontakt

Merethe Jelsbak Raundahl

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Viborg Kommune

Telefon: 25619140

Peter Vestergaard

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 29131525

Katrine Lindgaard

Konsulent

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 5157 5100

Jesper Kloppenborg

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 55881400