Inspiration

Fællesskab og sundhed i Bolbro

Odense kommune vil øge sundhed og trivsel i Danmarks fattigste postnummer med en tværfaglig tilgang til områdefornyelsen i bydelen.

Forebyggelseskaravanen

Køge kommune vil med dette projekt styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Sundhedsforum

Som en del af Egedal kommunes visioner for “Sund Egedal”, medvirkede dette projekt til at brede sundhedsfremme og forebyggelse ud i alle sektorer i den kommunale organisation.

Sund Start

Fredericia kommune har med dette projekt skabt ekstra fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, samt styrket og udviklet tværfaglig og tværsektorielt samarbejde i sundhedsarbejdet.

Sammen om sundhed hver dag

I Guldborgsund kommune har borgerne oplevet større kommunal støtte til at ændre livsmønstre efter tæt samarbejde mellem Folkesundhedsafdelingen og Socialpsykiatrien

Gravid og Glad

Dette projekter skal nedbringe fraværet, samt højne trivslen på arbejdspladsen hos de gravide medarbejdere.

Dannelse af ny sundhedspolitik

I Holstebro Kommune vil man skabe ny sundhedspolitik på baggrund af borgerinddragelse og tværfaglighed.

STOP Baktus

Tønder Kommune sætter fokus på god hygiejne i den kolde tid for at hindre smittespredning.

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse

75 års fødselsdagen

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne.