Inspiration

Sund Hele Livet

Middelfart Kommunes projekt “Hjertelige Hjemmebesøg” har til formål at forbedre kontakten til borgerne gennem diverse aktiviteter.

Forbyggelseskaravanen

Forbyggelseskaravanen har til formål at styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Egeskoven – Stå stærkere sammen

Sammenfletning af udviklingen af både individets og fællesskabets robusthed.

Stjernestunder

Projekt for børn og familier i udsatte positioner med fokus bl.a. på læring i fællesskab.

SPOR18 – Vejle Kommune

Om unges mentale sundhed

SpotOn

En årlig tilbagevendende temadag, som sætter fokus på unge, tobak, alkohol og andre rusmidler.

Kommunen kvitter smøgerne

Markedsføring og rekruttering til rygestop blandt kommunens borgere er i fokus.

Storrygerpuljen 2014-2017

Tildeling af midler under storrygerpuljen 2014-2017.

Røgfrihed for alle

Tobaksforebyggelse målrettet socialt udsatte.

Grib Hverdagen slutevaluering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, med udredning og træning, skræddersyet til borgerens behov.