Inspiration

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse

75 års fødselsdagen

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne.