Inspiration

Den National Cykelkonference, 22.-23. maj 2013

Deltag i Den Nationake Cykelkonference 2013 og vær med til at bane vejen for at Danmark bliver verdens bedste cykelland!

Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Tværgående sundhedspolitik med fokus på ulighed i sundhed gennem virkningsfulde indsatser

På vej – til et sundere dig

Læs om de spændende resultater Ringsted kommune har opnået med "på vej til et sundere dig" – et tre-årigt projekt for borgere med type 2-diabetes, hjertekar sygdom, KOL og muskel-skelet sygdom.

Gentoftes vej til nye gode vaner

Projektet foregik fra primo 2011 til marts 2012 og Gentofte 7 år yngre var et kommunalt kvalitetsudviklingsprojekt, der havde til hensigt at reducere forekomsten af diabetes type 2 hos voksne mænd og kvinder.

Sundt Samspil i Hjørring Vestby

Hjørring Kommune har del i satspuljeprojektet forebyggelse i nærmiljøet, som skal styrke trivsel og sundhed i udvalgte lokalområder i 10 kommuner i Danmark

Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunen gøre?

Alle dele af kommunens indsats har betydning for borgernes sundhed. Derfor handler denne publikation om ungdomsuddannelse, beskæftigelse, ældre, nærområder og socialt udsatte.

Frivillighed i Varde Kommune

Varde Kommune har iværksat en række tiltag til at øge frivillighed. Klik videre og bliv klogere på hvilke.

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige

Haderslev Kommune sætter fokus på hvordan det aktive medborgerskab sættes i spil- og samarbejdet med de frivillige kræfter styrkes.

Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Frivillighedspolitik fremmer aktivt medborgerskab

SMS Frivillighed

SMS tænder unge som frivillige