Inspiration

Gravid og Glad

Dette projekter skal nedbringe fraværet, samt højne trivslen på arbejdspladsen hos de gravide medarbejdere.

Dannelse af ny sundhedspolitik

I Holstebro Kommune vil man skabe ny sundhedspolitik på baggrund af borgerinddragelse og tværfaglighed.

STOP Baktus

Tønder Kommune sætter fokus på god hygiejne i den kolde tid for at hindre smittespredning.

Forbyggelseskaravanen

Forbyggelseskaravanen har til formål at styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Sundt Samspil i Hjørring Vestby

Hjørring Kommune har del i satspuljeprojektet forebyggelse i nærmiljøet, som skal styrke trivsel og sundhed i udvalgte lokalområder i 10 kommuner i Danmark

Tværfaglig koordineret indsats (TKI)

Projektevaluering på baggrund af et kontrolleret design og med anvendelse af bl.a. sundhedsøkonomisk analyse

75 års fødselsdagen

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne.

På vej – til et sundere dig

Læs om de spændende resultater Ringsted kommune har opnået med "på vej til et sundere dig" – et tre-årigt projekt for borgere med type 2-diabetes, hjertekar sygdom, KOL og muskel-skelet sygdom.