Inspiration

Dannelse af ny sundhedspolitik

I Holstebro Kommune vil man skabe ny sundhedspolitik på baggrund af borgerinddragelse og tværfaglighed.

STOP Baktus

Tønder Kommune sætter fokus på god hygiejne i den kolde tid for at hindre smittespredning.

Sundhedshøjskolen

I Randers Kommune har de oprettet sundhedshøjskoler flere steder, hvilke har til formål at igangsætte nye tiltag for sundhedsfremme i lokalområderne.

Sund Hele Livet

Middelfart Kommunes projekt “Hjertelige Hjemmebesøg” har til formål at forbedre kontakten til borgerne gennem diverse aktiviteter.

Stjernestunder

Projekt for børn og familier i udsatte positioner med fokus bl.a. på læring i fællesskab.

Grib Hverdagen slutevaluering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, med udredning og træning, skræddersyet til borgerens behov.

Frivillighed i Varde Kommune

Varde Kommune har iværksat en række tiltag til at øge frivillighed. Klik videre og bliv klogere på hvilke.

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige

Haderslev Kommune sætter fokus på hvordan det aktive medborgerskab sættes i spil- og samarbejdet med de frivillige kræfter styrkes.

Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Frivillighedspolitik fremmer aktivt medborgerskab

SMS Frivillighed

SMS tænder unge som frivillige