Inspiration

Fællesskab og sundhed i Bolbro

Odense kommune vil øge sundhed og trivsel i Danmarks fattigste postnummer med en tværfaglig tilgang til områdefornyelsen i bydelen.

Sund fritid for alle

Med støtte fra den Obelske familiefond, giver Aalborg kommune økonomisk tilskud til familier udenfor foreningslivet for at fremme børnenes inklusion heri.

Er du klar, mand?

Sund Mand Sønderborg har lavet et sundhedsforløb med fokus på fællesskaber, KRAM-faktorerne og viljen til livstilsændringer.

Trivselspiloterne

Viborg kommune uddanner med dette projekt trivselspiloter, der med deres unikke viden skaber bæredygtige projekter i lokalsamfundet.

Gå med i Lunden

I Varde kommune, har man samarbejdet med Plan og Teknik for at skabe naturlige rammer for aktivering af sanser og krop.

Sundere sammen

Furesø Kommune styrker sårbare og jobløse borgere til at komme tættere på arbejdsmarkedet igennem socialt samvær og bevægelse.

Sårbar gravid

Silkeborg Kommune arbejder målrettet med gravide med sociale og/eller psykiske udfordringer med formål om at give den rette støtte og omsorg.

Sundhedshøjskolen

I Randers Kommune har de oprettet sundhedshøjskoler flere steder, hvilke har til formål at igangsætte nye tiltag for sundhedsfremme i lokalområderne.

Sund Hele Livet

Middelfart Kommunes projekt “Hjertelige Hjemmebesøg” har til formål at forbedre kontakten til borgerne gennem diverse aktiviteter.

Stjernestunder

Projekt for børn og familier i udsatte positioner med fokus bl.a. på læring i fællesskab.