Inspiration

Sund fritid for alle

Med støtte fra den Obelske familiefond, giver Aalborg kommune økonomisk tilskud til familier udenfor foreningslivet for at fremme børnenes inklusion heri.

Er du klar, mand?

Sund Mand Sønderborg har lavet et sundhedsforløb med fokus på fællesskaber, KRAM-faktorerne og viljen til livstilsændringer.

Gå med i Lunden

I Varde kommune, har man samarbejdet med Plan og Teknik for at skabe naturlige rammer for aktivering af sanser og krop.

Sundere sammen

Furesø Kommune styrker sårbare og jobløse borgere til at komme tættere på arbejdsmarkedet igennem socialt samvær og bevægelse.

Leg på streg – Når læring bliver en leg

Med Leg på streg kan skolebørn se frem til en hverdag med endnu mere leg og bevægelse. Et supplement til den traditionelle stillesiddende undervisning og giver mulighed for en varieret skoledag.

Ældre på Hjul

Cykling skal gøre anvendeligt for plejehjemsbeboere og derigennem fremme fysisk og mental trivsel.

Sundhedscafé Campus Tønder

Dette samarbejde mellem Tønder Kommune og Campus Tønder vil inspirere de unge til at vælge det sunde liv.

Sundhedshøjskolen

I Randers Kommune har de oprettet sundhedshøjskoler flere steder, hvilke har til formål at igangsætte nye tiltag for sundhedsfremme i lokalområderne.

Sund Hele Livet

Middelfart Kommunes projekt “Hjertelige Hjemmebesøg” har til formål at forbedre kontakten til borgerne gennem diverse aktiviteter.

75 års fødselsdagen

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre er stigende, nye velfærdsbegreber og nyt borgersyn introduceres i kommunerne.