Kommende aktiviteter

Mar
21
tilmeldingsfrist : 14.03.2018

Temagruppemøde – Beskæftigelse og Sundhed

Sted: Sundhedscenter Vejle, Vestre Engvej 51, st., 7100 Vejle - Mødelokale 0.008. (Benyt indgang C eller B)

Vi indbyder til denne temadag, hvor fokus er at få inspiration og redskaber til indsatser, der kan hjælpe i arbejdet med at bringe mænd videre til beskæftigelse.   Læs programmet nedenfor.


Apr
09
tilmeldingsfrist : 05.04.2018

Fælles temagruppemøde – Dokumentation & Evaluering + Tobak

Sted: ODENSE KOMMUNE, Røgfrit Odense, Børn- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. - Gæstekantinen

Dagsorden fælles temadag tobak dokumentation og evaluering 9 april klokken 10-15 i Odense   OBS: Medbring en case til videnskabelon (Kort øvelse). Videnskabelon udsendes til deltagerne 1 uge før temagruppemødet.


Apr
16
tilmeldingsfrist : 02.04.2018

Sund By Netværksdage 2018

Sted: Billund. LEGO House (dag 1) og Legoland Hotel og Konference (dag 2)

Relationer og fællesskaber Er dét løsningen på de nye sundhedsudfordringer? Alle kan bidrage – hvis de får lov! I Sund By Netværket tror vi på, at relationer og fællesskaber er nøglen til at løse nogle at de store sundhedsudfordringer, vi står over for i dag. Fordi gode relationer og det at indgå i meningsfulde fællesskaber […]


Apr
17
tilmeldingsfrist : 10.04.2018

Repræsentantskabsmøde 2018

Sted: Billund, LEGO Hotel og Konferencecenter, Åstvej 10, 7190 Billund

Sund By Netværkets årlige repræsentantskabsmøde for SBN-koordinatorer. Jf. Sund By Netværkets vedtægter: Stk. 4. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 5. Strategi for kommende periode 6. Indkomne forslag 7. Forelæggelse til godkendelse af budget og […]


Maj
14
tilmeldingsfrist : 01.05.2018

Temagruppemøde WHO netværk

Sted: KL-huset

Temagruppemøde for de danske WHO byer hhv. Lolland, Fredericia, København, Frederiksberg og Horsens


Maj
17
tilmeldingsfrist : 01.05.2018

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Unika Kursuscenter, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg (ved Flintholm st.)

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen: Kom og få hjælp til alkoholforebyggelsen i din kommune. Hvilke udfordringer har I lige nu? På dagen hjælper vi hinanden med at skærpe vores indsatser lige nu. Kom med din udfordring og få sparring fra andre, der arbejder med alkoholforebyggelse. Du vil blive bedt om at tage en case med til mødet. […]


Maj
24
tilmeldingsfrist : 17.05.2018

Temagruppe-opstartsmøde: Seksuel sundhed

Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Lokale S-10

Sund By Netværket genstarter temagruppen med fokus på seksuel sundhed. Vi har tidligere i regi af Sund By Netværket haft en temagruppe om seksuel sundhed, og de producerede i 2010 “Den gode kommunale model for arbejdet med seksuel sundhed“. Temagrupperne er i dag mere optaget af at dele erfaringer og best practise på området – […]


Maj
28
tilmeldingsfrist : 18.05.2018

Temagruppemøde – Mad & Måltider

Sted: Aarhus

Tema: Medier (digitale vs. analoge)   Program følger..


Maj
31
tilmeldingsfrist : 24.05.2018

Temagruppemøde – Faldforebyggelse

Sted: Sundhedscenter Kolding - Sygehusvej 6, 6000 Kolding

Tema: Tidlig opsporing af fald jf. publikationen “8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model” – Kap. 4 “Tidlig opsporing af fald”. Følgende overvejelser vil blive tage til debat: Fremtidig målgruppe for temagruppen samt temagruppens navn På dagen bliver der afholdt en workshop med fokus på at afklare ovenstående. Læs programmet […]


Jun
04
tilmeldingsfrist : 28.05.2018

Temagruppemøde – Dokumentation & Evaluering

Sted: Jylland

Tema: MoEva vol. 2 til at monitorere og dokumentere på tværs af sundhedstilbud, kommunerne imellem. Nærmere program følger


1 2 3