Kommende aktiviteter

Aug
29
tilmeldingsfrist : 22.08.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Ungeindsatser KB præsenterer ’Fuld af liv’ kampagnen og vi arbejder med, hvordan man kan involvere unge i arbejdet med at skabe en ny alkoholkultur. Hvordan kan vi som forebyggelsesmedarbejdere i kommunerne understøtte den gode udvikling – at unge faktisk drikker mindre? Vi ser eksempler på, hvordan det har været grebet an i SUA projektet (Samskabelse, […]


Aug
30
tilmeldingsfrist : 23.08.2017

Ledernetværk 30.-31. aug. 2017

Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart

Ledelse udad: samarbejde med eksterne aktører. En central del af ledelsesopgaven handler om at skabe gode og solide samarbejdsrelationer med civilsamfundet og de eksterne aktører i sundhedsvæsnet, hvad enten det er det primære eller sekundære. Hvordan undgår vi faglige skyttegravskrige? Hvordan fastholder vi fælles mål og udvikler et fælles sprog hvormed vi kan håndtere udfordringerne? […]


Sep
08
tilmeldingsfrist : 01.09.2017

Temagruppemøde – Mad og Måltider

Sted: København

Tema for dagen: Overvægt


Sep
12
tilmeldingsfrist : 05.09.2017

Temagruppemøde Dokumentation og evaluering

Sted: Herning Bibliotekerne , Østergade 8, 7400 Herning

Dagens tema er dokumentation og evaluering af kommunale forebyggelsestilbud Mødet handler om, hvordan forebyggelsestilbud i kommuner dokumenteres og evalueres – og hvordan data kan anvendes til at udvikle kvaliteten af tilbuddene. Det primære fokus for mødet er patientrettede forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, og hvilke tilgange der er til at følge borgernes udvikling ved […]


Sep
27
tilmeldingsfrist : 21.09.2017

Temagruppemøde – Fysisk aktivitet

Sted: KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Temagruppen fysisk aktivitet visker tavlen ren! Temagruppen Fysisk aktivitet har fået nyt formandskab og det giver anledning til, at gruppen starter på en frisk. Gruppen har været udfordret på manglende tilmelding til den seneste tids møder og meget tyder derfor på, at gruppens formål, arbejde og deltagerkreds skal tages op til genovervejelse – måske skal […]


Sep
28
tilmeldingsfrist : 21.09.2017

Temagruppemøde – Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

Sted: følger...

Temaet for dagen: Natur og læring – Udeskoler


Okt
11
tilmeldingsfrist : 09.10.2017

Todages møde – Sunde Arbejdspladser 11-12 oktober

Sted: KL-Huset, Islands Brygge

Tema for dagene: Evaluering, implementering og effektmåling


Okt
26
tilmeldingsfrist : 19.10.2017

Temagruppemøde – Mental Sundhed

Sted: følger...

Temaet for dagen: Fremtidssamfundets betydning for mental sundhed


Nov
01
tilmeldingsfrist : 25.10.2017

Temagruppemøde – Faldforebyggelse

Sted: Aalborg

Nærmere info følger…


Nov
20
tilmeldingsfrist : 13.11.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Folkestedet i Aarhus

Ældreindsatser og samarbejde mellem alkoholbehandling og alkoholforebyggelse Samarbejdet mellem forebyggelse og behandling er med til at borgeren oplever sammenhæng. Hvordan gør vi det bedst muligt? Vi vil høre om resultaterne fra Elderly-studiet. Hvordan kan vi i kommunerne være parate til at tage hånd om 40-60’er årgangene, som har haft et stort alkoholforbrug gennem livet, og […]


1 2