Tidligere aktiviteter

Dec
06
tilmeldingsfrist : 29.11.2016

Naturens Rige 2. workshopdag

Sted: følger...

      Bemærk arrangementet er kun for deltagerne i projekt Naturens Rige.


Nov
29
tilmeldingsfrist : 28.11.2016

Temagruppemøde – Fysisk aktivitet

Sted: Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Emne: Børn – Motorik/fysisk inaktivitet (skærmtid).


Nov
24
tilmeldingsfrist : 17.11.2016

Temagruppemøde – Mad & Måltider

Sted: Sundhedscenter Vejle, Vestre Engvej 51A., 7100 Vejle, mødelokale 33, 4 sal. Indgang A.

Mødets tema: Samarbejde med detailhandlen Hvordan kan der laves projekter med bl.a. detailhandlen om at skabe sundhedsfremmede aktiviteter til børn og unge?   Se dagsorden nedenfor.


Nov
14
tilmeldingsfrist : 01.11.2016

SBN Koordinatordage 2016

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

GRATIS – KUN for koordinatorer af Sund By Netværket. Dag 1 vil have fokus på Sund By Netværkets Strategi og koordinatorrollen. Dag 2 handler om erfaringsudveksling og, hvordan vi op til kommunalvalget 2017 sikrer, at sundhedsfremme og forebyggelse kommer på den politiske dagsorden.


Nov
07
tilmeldingsfrist : 03.11.2016

Temagruppemøde – Tobak

Sted: Kulturhus Vollsmose, Vollsmose Alle 14, 5240 Odense NØ - Bus 31 og 32 stoppested Vollsmose Kirke - Frie og gratis P - pladser

Temadagen er efter ide fra tobaksforebyggelsen i Odense Kommune med følgende arbejdstitel: “Der har gennem den seneste tid været stor fokus på og en stigning i antallet af rygestoptilbud, der kombinerer rygestoppet med ‘noget andet’. Dette andet kan være motion, kostvejledning, diverse tests for at måle fremgang, og ikke mindst rygestopmedicin (jf. Storrygerprojektet). Det er […]


Nov
02
tilmeldingsfrist : 25.10.2016

Temadag om dokumentation og evaluering

Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, København

Kom og vær med til at sætte gang i Sund By Netværkets nye temagruppe og bidrag til form og indhold! Temadagen er startskuddet til Sund By Netværkets nye temagruppe Dokumentation og Evaluering. Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Udfordringen er at dokumentation og evaluering er et komplekst område med mange forskellige metoder […]


Okt
31
tilmeldingsfrist : 24.10.2016

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C - Lokale 216

Kaffe fra kl. 9 På mødet sætter vi atter engang fokus på, hvordan det går med det opsporende arbejde i kommunerne. Hvordan kan vi sikre fastholdelse og forankring af tidlig opsporing af alkoholproblemer i forskellige afdelinger i kommunen? Hvad ’følger efter’ kompetenceudvikling af frontpersonale? Hvordan arbejder vi med inddragelse af det politiske niveau og ledelse […]


Okt
27
tilmeldingsfrist : 25.10.2016

Temadag om Faldforebyggelse – genopstart af temagruppe

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker. Kom og være med når vi relancerer den nyreviderede “8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model” og genopliver Sund By Netværkets temagruppe om faldforebyggelse. Herudover er der masser af praksiserfaring, inspiration og netværk at hente på dagen – for dig der arbejder med fald […]


Okt
13
tilmeldingsfrist : 10.10.2016

Lighed i sundhed – hands on! Afslutningskonference LAKS

Sted: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S

Mandag d. 3. oktober holdt vi afslutningskonference for det toårige LAKS-projekt (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud). I projektet har vi, sammen med COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, inviteret seks af Sund By Netværkets medlemskommuner til at undersøge, hvordan vi kan skabe mere lighed i sundhed i det nære sundhedsvæsen. Projektperioden løb fra december 2014 til […]


Okt
13
tilmeldingsfrist : 11.10.2016

Sunde Arbejdspladser temagruppemøde

Sted: KL-Huset, København

1 2 3 4 5 24