Tidligere aktiviteter

Maj
16
tilmeldingsfrist : 09.05.2017

Temagruppemøde Dokumentation og Evaluering

Sted: Sundhedscenter Maribo, Søndre Boulevard 84, Maribo

Dagens tema: Målsætning, dataindsamling, indsatsteori Det kan være svært at fastslå den rigtige målgruppe i forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, fastsætte de rette mål og aktiviteter for indsatsen, og udvælge de datakilder og dataindsamlingsmetoder, der egner sig bedst til at belyse indsatsen. På temagruppemødet har vi inviteret Center for Forebyggelse i praksis til sammen med os […]


Maj
08
tilmeldingsfrist : 01.05.2017

Temagruppemøde – Mad og Måltider

Sted: Aarhus

Tema for dagen: Madleg – Børns maddannelse og madkultur


Apr
26
tilmeldingsfrist : 20.04.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Mødecenter Odense

Metoder og effekt af alkoholforebyggelse Vi vil på dagen drøfte ”arven” efter forebyggelsespakken om alkohol. Hvad ved vi nu om, hvilke af anbefalingerne, der er stærkest evidens for – til brug for evt. prioritering mellem anbefalingerne? Hvor er vi evt. blevet klogere siden forebyggelsespakken udkom? Hvordan sikres anbefalingerne fortsat legitimitet og aktualitet? Vi deler erfaringerne […]


Apr
21
tilmeldingsfrist : 20.04.2017

AFLYSNING – Temagruppemøde – fysisk aktivitet

Sted: Aarhus Kommune

Implementering i praksis – hvad virker, for hvem og hvor? Årets første temagruppemøde afholdes i Aarhus den 21. april og temaet er implementering i praksis. Der vil bl.a. være oplæg fra Steno, der taler om, hvad vi skal være opmærksomme på, når praksis skal ændre folks vaner. Læs resten af det spændende program nedenfor. Mødet er […]


Apr
05
tilmeldingsfrist : 28.03.2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Sted: Sørup Herregård, Ringsted

Det årlige møde for repræsentantskabet. Jf. Sund By Netværkets vedtægter Stk. 4 er dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 5. Strategi for kommende periode 6. Indkomne forslag 7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent 8. Valg af […]


Apr
04
tilmeldingsfrist : 27.03.2017

Sund By Netværksdage 2017

Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Læs programmet for dagene her. OBS: Der er nu lukket for tilmeldingen inkl. overnatning. Det er stadig muligt at deltage de to dage uden overnatning – pris 2600 kr. for medlemmer af Sund By Netværket og 3600 kr. for ikke-medlemmer. Der henvises til alternative overnatningsmuligheder i Ringsted – Klik her Deltagergebyr inklusiv overnatning på Sørup […]


Mar
08
tilmeldingsfrist : 01.03.2017

Ledernetværk 8.-9. marts 2017

Sted: Hindsgavl Slot, Middefart

Ledelse på tværs af forvaltninger. Ledernetværket er et forløb på i alt tre møder – dette er netværkets andet møde. Vi fortsætter vores undersøgelse af det ledelsesmæssige pres. Denne gang ser vi på det tværgående pres, der er en uundgåelig følge af den øgede horisontale organisering. Hvordan kan vi både sikre løbende udvikling og sikker […]


Mar
06
tilmeldingsfrist : 21.02.2017

Temagruppemøde – Sunde Arbejdspladser

Sted: Vejle Center Hotel, Vejle.

Temaet for dagen: Mødet vil fokusere på Sund By Netværkets overordnede strategi, hverdagsimplementering af sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladser, samt evaluering af indsatser. Dette i overensstemmelse med temagruppens fastsatte temaer for 2016-17. Erfaringsudveksling og arbejde vil foregå dels i plenum og dels i arbejdsgrupper. Læs nærmere i programmet her. Deltagergebyr: 500 kr. ex. moms.  


Mar
03
tilmeldingsfrist : 23.02.2017

Fælles temagruppemøde med Beskæftigelse og Sundhed og Mental Sundhed

Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Salen, Islands Brygge 18, 2300 København S

Temaet for dagen: Robuste organisationer og Robuste arbejdsfællesskaber Der er mange fælles interesser mellem de to temagrupper i Sund By Netværket der henholdsvis arbejder med beskæftigelsesområdet og mental sundhed. De to temagrupper tilbyder i et samarbejde denne spændende dag, hvor du bl.a. vil få præsenteret den nye arbejdsmodel, Det Dobbelte KRAM, som viser vigtige forskelle […]


Feb
02
tilmeldingsfrist : 30.01.2017

Temagruppemøde Natur, Udeliv og Sundhedsfremme

Sted: Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup

1 4 5 6 7 8 28