Tidligere aktiviteter

Maj
17
tilmeldingsfrist : 01.05.2018

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Unika Kursuscenter, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg (ved Flintholm st.)

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen: Kom og få hjælp til alkoholforebyggelsen i din kommune. Hvilke udfordringer har I lige nu? På dagen hjælper vi hinanden med at skærpe vores indsatser lige nu. Kom med din udfordring og få sparring fra andre, der arbejder med alkoholforebyggelse. Du vil blive bedt om at tage en case med til mødet. […]


Nov
20
tilmeldingsfrist : 13.11.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Folkestedet i Aarhus

Ældreindsatser og samarbejde mellem alkoholbehandling og alkoholforebyggelse Samarbejdet mellem forebyggelse og behandling er med til at borgeren oplever sammenhæng. Hvordan gør vi det bedst muligt? Vi vil høre om resultaterne fra Elderly-studiet. Hvordan kan vi i kommunerne være parate til at tage hånd om 40-60’er årgangene, som har haft et stort alkoholforbrug gennem livet, og […]


Aug
29
tilmeldingsfrist : 22.08.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Ungeindsatser KB præsenterer ’Fuld af liv’ kampagnen og vi arbejder med, hvordan man kan involvere unge i arbejdet med at skabe en ny alkoholkultur. Hvordan kan vi som forebyggelsesmedarbejdere i kommunerne understøtte den gode udvikling – at unge faktisk drikker mindre? Vi ser eksempler på, hvordan det har været grebet an i SUA projektet (Samskabelse, […]


Apr
26
tilmeldingsfrist : 20.04.2017

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Mødecenter Odense

Metoder og effekt af alkoholforebyggelse Vi vil på dagen drøfte ”arven” efter forebyggelsespakken om alkohol. Hvad ved vi nu om, hvilke af anbefalingerne, der er stærkest evidens for – til brug for evt. prioritering mellem anbefalingerne? Hvor er vi evt. blevet klogere siden forebyggelsespakken udkom? Hvordan sikres anbefalingerne fortsat legitimitet og aktualitet? Vi deler erfaringerne […]


Apr
04
tilmeldingsfrist : 27.03.2017

Sund By Netværksdage 2017

Sted: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Læs programmet for dagene her. OBS: Der er nu lukket for tilmeldingen inkl. overnatning. Det er stadig muligt at deltage de to dage uden overnatning – pris 2600 kr. for medlemmer af Sund By Netværket og 3600 kr. for ikke-medlemmer. Der henvises til alternative overnatningsmuligheder i Ringsted – Klik her Deltagergebyr inklusiv overnatning på Sørup […]


Nov
14
tilmeldingsfrist : 01.11.2016

SBN Koordinatordage 2016

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

GRATIS – KUN for koordinatorer af Sund By Netværket. Dag 1 vil have fokus på Sund By Netværkets Strategi og koordinatorrollen. Dag 2 handler om erfaringsudveksling og, hvordan vi op til kommunalvalget 2017 sikrer, at sundhedsfremme og forebyggelse kommer på den politiske dagsorden.


Okt
31
tilmeldingsfrist : 24.10.2016

Temagruppemøde – Alkohol

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C - Lokale 216

Kaffe fra kl. 9 På mødet sætter vi atter engang fokus på, hvordan det går med det opsporende arbejde i kommunerne. Hvordan kan vi sikre fastholdelse og forankring af tidlig opsporing af alkoholproblemer i forskellige afdelinger i kommunen? Hvad ’følger efter’ kompetenceudvikling af frontpersonale? Hvordan arbejder vi med inddragelse af det politiske niveau og ledelse […]


Maj
02
tilmeldingsfrist : 25.04.2016

Temagruppemøde – Alkohol maj

Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C, 3. sal th, lokale 316

Aftabuisering af alkohol. Hvad kan vi lære fra andre felter? F.eks. indenfor psykisk sårbarhed, hvor ’En af os’-kampagnen arbejder for at afstigmatisere psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. Ældre og alkohol. Hvordan arbejder vi med alkoholforebyggelse på ældre-området? Se dagsorden nedenfor.  


Apr
11
tilmeldingsfrist : 05.04.2016

SBNdage 2016

Sted: Hindsgavl Slot

Velkommen til de årlige SBNdage, der i år også er en festlig fejring af Sund By Netværkets 25-års jubilæum.


Feb
01
tilmeldingsfrist : 25.01.2016

Fællesmøde – Temagrupperne Tobak og Alkohol

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, lokale 0.3, 8000 Aarhus C

Temagrupperne Alkohol og Tobak inviterer, i samarbejde med Folkesundhed Aarhus, til fællesmøde om ungdomsuddannelserne som arena for forebyggelse. Hvad er mulighederne for at arbejde forebyggende på ungdomsuddannelserne? Hvad virker og hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad kan hhv. rusmiddel – og tobaksforebyggelse lære af hinanden – og er der forskel i tilgangene? Velmødt til dette […]


1 2 3 8