Byens rum – livet mellem husene

Vil du være med til at støtte og udvikle stærke og robuste urbane fællesskaber?

Byens rum


Sund By Netværket inviterer hermed til et projektforløb for medarbejdere med interesse i byer og sociale- og sundhedsfaglige problemstillinger. Projekt “Byens Rum – livet mellem husene” tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer i boligområder, ved hjælp af et nyt og inkluderende værktøj til borgerinddragelse og sundhedsfremme. Projektet har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.

Projekt Byens Rum – livet mellem husene favner både lokalområder i byen og i landområder. Store og små byer/kommuner, tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.

 

Om projektet

Med udgangspunkt i modellen The Place Standard Model (TPS), vil vi kortlægge eksisterende ressourcer og fællesskaber i de lokale boligområder I som kommune sætter i spil i projektet.

Projekter kører á to runder på hver 1 år, og inkluderer i alt 14 danske kommuner (7 kommuner pr. runde). Hver kommune/ boligområde må stille med en aktionslæringsgruppe der optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx sundhed-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelse- eller social konsulenter) samt fra fx det boligsociale område, helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller andre personer fra lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer repræsenteret på tværs, er at foretrække.

Første runde af projektet igangsættes i sensommeren 2018 og vil løbe indtil sommeren 2019 og inkluderer fire workshopdage med introduktion til værktøjet og afprøvning. Workshops foregår i fire af de lokalområder der er med i forløbet.

Vil du være med?

Læs mere nedenfor – ny frist for tilmelding er den 15. august 2018 (runde 1).


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 3370 3335/2480 4503