Publikationer

sundby_logo_blue_cmyk.til_tryk_2.jpg

"Det Dobbelte KRAM"

Det er muligt at have god mental sundhed, selvom man er syg. Samtidigt er det også mulig at være rask, selvom man har dårlig mental sundhed. Sådan udtrykker Peter Thybo sig i artiklen ”Det dobbelte KRAM”, et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om mental sundhed.

“Det Dobbelte KRAM”

 


innvoationsagenter71x71.jpg

Inspiration for innovationsagenter

Inspirationsguiden er produktet af Sund By Netværkets arbejde med at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker – med fokus på hverdagsinnovation og samarbejde på tværs. Arbejdet foregik i 2013 og hed: Netværk for innovationsagenter, involverede 70 personer fra 26 kommuner med i alt 28 innovative projekter i relation til forebyggelsespakkerne.

Bestil et trykt eksemplar
Download Inspiration for innovationsagenter (pdf)


Seksuel%20sundhed%20-%20den%20gode%20kommunale%20model.jpg

Publikation%20ryger%20du%20%282%29.jpg

Ryger du? – fire kort til rygestop

Billedbaseret materiale til samtale og rekruttering. Egnet til borgere, som kun taler lidt dansk – Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket (pdf-filer).

Introduktion til rådgivere
Mænds helbred ved rygning
Kvinders helbred ved rygning
Fordele og ulemper ved rygning
Passiv rygning
Vejledning til rygestoprådgiver/sundhedsprofessionel 
Kolofon

 


Covergenerisk

Kan sundhedsfremme betale sig?

Kan sundhedsfremme betale sig?


Sundhed%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs.jpg

SKV.jpg

Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner

Download “Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner”


Sundhedskonsekvensvurdering%20i%20danske%20kommuner%20og%20regioner%20%E2%88%92%20anvendt%20og%20planlagt%20praksis%20for%20sundhedskonsekvensvurdering.jpg

Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner

Download “Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner”


R%C3%B8gfrihed%20for%20alle%20-%20et%20magasin%20om%20tobaksforebyggelse%20blandt%20socialt%20udsatte.jpg

Røgfrihed for alle – om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte

Download "Røgfrihed for alle – om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte"


Health_2020_-Dansk.jpg

Health 2020 – på dansk

Download Health 2020 – på dansk


1 2 3 4 5 8