Publikationer

Oversigt over vejledninger fra sundhedsfremme på arbejdspladsen

Oversigt over sundhedsvejleninger.pdf


Fra_sygefravaer_til_arbejdsevne-pix_0.jpg

Fra sygefravær til arbejdsevne

Download “Fra sygefravær til arbejdsevne”


Sundhedsledelse.gif

Arbejdspladsvurdering%20%28APV%29%20-%20Sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.jpg

Sundhed%20i%20arbejdsmilj%C3%B8uddannelserne%20-%20Inspiration%20til%20at%20samt%C3%A6nke%20arbejdsmilj%C3%B8%2C%20socialt%20ansvar%20og%20livsstil%20i%20sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.jpg

Sundhed i arbejdsmiljøuddannelserne

Download “Sundhed i arbejdsmiljøuddannelserne”


Sundhedstjek%20-%20Sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.jpg

MUS-samtale%20-%20Sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.jpg

Etiske%20overvejelser%20-%20Sundhedsfremme%20p%C3%A5%20arbejdspladsen.jpg

Social%20Marketing%20-%20eH%C3%A6fte%20til%20brug%20i%20kommuner%20og%20regioner.jpg

Sunde_nudges-pix.jpg

Sunde nudges

Bestil et trykt eksemplar

Her kan du downloade plakaten med links (for yderligere inspiration til nudging og for at se de oprindelige kilder)

Download plakaten “Sunde nudges”


1 3 4 5 6 7 8