Publikationer

Bille temagrupper

Temagrupper i Sund By Netværket

Dette er en lille folder, som giver et overblik over Sund By Netværkets temagrupper, samt deres virke i netværket.

Download folderen “Temagrupper i Sund By Netværket” her


drejehjul.jpg

Drejehjul – Observer og reagér på ændringer hos den svækkede ældre

Hjulet er udviklet af Geriatrisk Team, der er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus.

Hent drejehjulet ved at downloade nedenstående pdf filer og sæt dem sammen.

Dejehjulets forside

Drejehjulets bagside


Covergenerisk

Kan sundhedsfremme betale sig?

Kan sundhedsfremme betale sig?


SKV.jpg

Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner

Download “Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner”


Sundhedskonsekvensvurdering%20i%20danske%20kommuner%20og%20regioner%20%E2%88%92%20anvendt%20og%20planlagt%20praksis%20for%20sundhedskonsekvensvurdering.jpg

Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner

Download “Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner”