Dokumentation og Evaluering

Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale virkelighed. Sund By Netværket har derfor etableret en temagruppe, der arbejder med dokumentation og evaluering i det sundhedsfremme og forebyggende arbejde.

Dokumentation og Evaluering


Baggrund

Evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende indsatser og hvordan en given indsats virker ofte sætter retningen for fremadrettede prioriteringer og strategiske satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Men hvordan arbejdes der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med fokus på, at styrke den interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene?

Disse spørgsmål ønsker Temagruppen Dokumentation og evaluering at udforske med ambitionen om, at skabe et arbejdende fællesskab, hvor

omdrejningspunktet er evalueringsarbejde i en kommunal kontekst og anvendelsen af evalueringsresultater i praksis.

Et arbejdende fællesskab, hvor vi sammen bliver dygtigere til at evaluere med inddragelse af ekstern faglig sparring, hvor vi sammen afprøver og arbejder med forskellige evalueringsmetoder og modeller og hvor vi sammen generer viden omkring en mere praksisnær anvendelse af metoder og modeller med afsæt i specifikke temaer og udvalgte cases.

Temagruppen Dokumentation og evaluering vil desuden gå på tværs af Sund By Netværkets andre Temagrupper med målet om, at understøtte sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet på tværs af Temagrupperne og samlet set komme nærmere et svar på spørgsmålet ”Hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder? ”.


Temagruppen blev skudt i gang med en temadag d. 2. November 2016, hvor der blev fastlagt målsætninger og handlingsplan for det videre arbejde på området.

Læs mere her.


Læs mere


kontakt

Johanne Biltoft Hansen

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 6151 7244

Louise Theilgaard Nikolajsen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Herning Kommune

Telefon: 96284051 / 51648640

Ruth Kjær

Sundhedsstrategisk konsulent

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41873588