Mad og måltider

Mangler du sparring til arbejdet med mad og måltider i din kommune – så er mad og måltidsgruppen noget for dig!


Baggrund

Mad- og måltidsvaner er et resultat af et komplekst samspil af bl.a. smagspræferencer, kulturelle normer, økonomiske og tidsmæssige ressourcer, funktionsniveau og fysiske rammer. Hertil kommer personlig livserfaring, viden om sundhed og oplevelse af sundhedsrisici i forhold til valg af mad (Forebyggelsespakken om mad og måltider, Sundhedsstyrelsen 2012).

Kun hver femte dansker har et sundt kostmønster, og især mænd har et usundt kostmønster. Sundhedsprofilen viser dog et stort

forebyggelsespotentiale, da over halvdelen af danskerne med usundt kostmønster er motiveret for at ændre dette. Måltidsvanerne er præget af stabilitet, og størstedelen af de danske familier indtager aftensmåltidet sammen mindst 5 dage om ugen.

Hvad forstås ved et måltid? Alle store og små måltider og mellemmåltider, indtaget alene eller i fællesskab, dvs. det samlede madindtag i løbet af dagen. Måltidet handler derfor også om, hvad der indtages i mellem hovedmåltiderne.


Formål

Temagruppens formål er at dele og få ny viden der kan bruges i det kommunale arbejde med at skabe sundere mad og måltider for alle borgere. Dette gøres ved at opbygge og styrke samarbejde på tværs af kommunerne og med eksterne interessenter.

Det er temagruppens medlemmer der bestemmer temaerne for møderne – derfor er temaerne altid tilpasset det der er aktuelt fylder hos kommunerne.

Temagruppen er optaget af I fællesskab at finde frem til metoder der hjælper den enkelte borger til at kunne træffe det sunde valg. Dette foregår både via erfaringsudveksling og ved at vi til hvert temamøde inviterer relevante oplægsholdere.

Der er fokus på at den viden der genereres på møderne nemt skal kunne omsættes i praksis i de enkelte kommuner.


Fokus

Sunde mad- og måltidsvaner har, i samspil med fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring, og livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne.

Vi har i den kommunale arena stor mulighed for at få indflydelse på og ikke mindst et stort ansvar for den mad vores borgere spiser. Det gælder sig både i børnehave, skoler, plejecentre, botilbud, væresteder mv.

Derudover kan vi via projekter og andre tiltag i høj grad medvirke til maddannelse, madmod og sundere madvaner hos vores borgere.

Gruppen har et naturligt fokus på de borgere der har en uhensigtsmæssigt måltidsmønster, for her igennem at arbejde for sundt mad og gode måltider til alle borgere.

Temagruppen arbejder meget bredt med mad og måltider – herunder strukturelle tiltag som eksempelvis mad- og måltidspolitikker. Tidligere emner for møderne har blandt andet været: Haver til maver, skolemad, samarbejde med detailhandlen, økologi, handleplaner for mad og måltider, mænds sundhed, nudging mv.


Medlemmer

I temagruppen deltager repræsentanter fra eksterne interessenter, fx Fødevarestyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, og der arbejdes løbende på at inddrage de mest relevante interessenter.


Læs mere


kontakt

Johanne Biltoft Hansen

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 6151 7244

Mette Dylander

Sundhedskonsulent

Organisation
Gentofte Kommune

Telefon: 39986023

Charlotte Rosenquist

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 51838228

Line Andersen

Organisation
Holbæk Kommune

Telefon: 7236 3053