Tobak

Det er ikke en nyhed, at rygning er usundt. Men hvorfor er det så svært at tage skridtet og blive røgfri, og hvordan forebygges rygestart.


Baggrund

Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Temagruppen arbejder med at styrke en fælles indsats mod tobak, og skabe lige muligheder for, at alle borgere modtager tobaksforebyggende tilbud. I temagruppen er det et ønske, at videns dele og erfaringsudveksle på tværs af landet, med det sigte at udbrede
effektive metoder og værktøjer. Med afsæt i nationale anbefalinger, kommunernes mange erfaringer og samarbejdsrelationer med statslige og private aktører, er det ambitionen at øge røgfriheden blandt danskerne.

Formål

Tobakstemagruppens formål er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet til gavn for befolkningens sundhed.

Tobakstemagruppen blev etableret i 2006, og arbejder inden for tre strategiske hovedindsatsområder:

– Udvikling af nye metoder, modeller og værktøjer inden for tobaksforebyggelse
– Samarbejde mellem kommunerne
– Faglig medindflydelse på udviklingen på tobaksområdet nationalt, regionalt og lokalt.

Medlemmer

Der er et bredt udsnit af kommuner, og andre interessenter, såsom Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Center
for Forebyggelse i Praksis, som er repræsenteret i temagruppen. Se temagruppens medlemmer her

Arbejdsgrupper

Netværkets tobaksgruppe, har en række meget aktive netværks og arbejdsgrupper – der beskæftiger sig med emner der er højaktuelle for de deltagende kommuner

Marts 2016 er der følgende arbejdsgrupper:

 •  Empowerment og rygestop
 •  Online / digitalt rygestop
 •  Kommunale rygepolitikker

 • Vil du vide mere?

  I kalenderen kan du se hvornår gruppen har planlagt sit næste møde og tilmelde dig.
  Læs desuden mere om arbejdet med rygestop og -forebyggelse blandt socialt udsatte i arkivet om Projekt Røgfrihed for alle.

  Læs mere


  kontakt

  Henrik Borggren

  Koordinator i Sund By Netværket

  Organisation
  Køge Kommune

  Telefon: 56676944

  Marianne Viskum

  Organisation
  Aarhus Kommune

  Telefon: 24594550

  Stine Rehn

  Organisation
  Stevns Kommune

  Telefon: 28953097

  Johanne Biltoft Hansen

  Konsulent i sekretariatet

  Organisation
  Sund By Netværket

  Telefon: 6151 7244