Tobak

Det er ikke en nyhed, at rygning er usundt. Men hvorfor er det så svært at tage skridtet og blive røgfri, og hvordan forebygges rygestart.


Baggrund

Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Temagruppen arbejder med at styrke en fælles indsats mod tobak, og skabe lige muligheder for, at alle borgere modtager tobaksforebyggende tilbud. I temagruppen er det et ønske, at videns dele og erfaringsudveksle på tværs af landet, med det sigte at udbrede
effektive metoder og værktøjer. Med afsæt i nationale anbefalinger, kommunernes mange erfaringer og samarbejdsrelationer med statslige og private aktører, er det ambitionen at øge røgfriheden blandt danskerne.

Formål

Tobakstemagruppens formål er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet til gavn for befolkningens sundhed.

Tobakstemagruppen blev etableret i 2006, og arbejder inden for tre strategiske hovedindsatsområder:

– Udvikling af nye metoder, modeller og værktøjer inden for tobaksforebyggelse
– Samarbejde mellem kommunerne
– Faglig medindflydelse på udviklingen på tobaksområdet nationalt, regionalt og lokalt.

Medlemmer

Der er et bredt udsnit af kommuner, og andre interessenter, såsom Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks
Apotekerforening, som er repræsenteret i temagruppen.

Vil du vide mere?

I kalenderen kan du se hvornår gruppen har planlagt sit næste møde og tilmelde dig.
Læs desuden mere om arbejdet med rygestop og -forebyggelse blandt socialt udsatte i arkivet om Projekt Røgfrihed for alle.

Læs mere


kontakt

Henrik Borggren

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Køge Kommune

Telefon: 56676944