Tobak

Det er ikke en nyhed, at rygning er usundt. Men hvorfor er det så svært at tage skridtet og blive røgfri, og hvordan forebygges rygestart.

rygestop-1024x683.jpg tema


Baggrund

Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Temagruppen arbejder med at styrke en fælles indsats mod tobak, og skabe lige muligheder for, at alle borgere modtager tobaksforebyggende tilbud. I temagruppen er det et ønske, at videns dele og erfaringsudveksle på tværs af landet, med det sigte at udbrede
effektive metoder og værktøjer. Med afsæt i nationale anbefalinger, kommunernes mange erfaringer og samarbejdsrelationer med statslige og private aktører, er det ambitionen at øge røgfriheden blandt danskerne.

Formål

Tobakstemagruppens formål er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet til gavn for befolkningens sundhed.

Tobakstemagruppen blev etableret i 2006, og arbejder inden for tre strategiske hovedindsatsområder:

– Udvikling af nye metoder, modeller og værktøjer inden for tobaksforebyggelse
– Samarbejde mellem kommunerne
– Faglig medindflydelse på udviklingen på tobaksområdet nationalt, regionalt og lokalt.

Medlemmer

Der er et bredt udsnit af kommuner, og andre interessenter, såsom Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Center
for Forebyggelse i Praksis, som er repræsenteret i temagruppen. Se temagruppens medlemmer her

Arbejdsgrupper

Netværkets tobaksgruppe, har en række meget aktive netværks og arbejdsgrupper – der beskæftiger sig med emner der er højaktuelle for de deltagende kommuner

Marts 2016 er der følgende arbejdsgrupper:


Vil du vide mere?

I kalenderen kan du se hvornår gruppen har planlagt sit næste møde og tilmelde dig.
Læs desuden mere om arbejdet med rygestop og -forebyggelse blandt socialt udsatte i arkivet om Projekt Røgfrihed for alle.

Læs mere


kontakt

Henrik Borggren

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Køge Kommune

Telefon: 56676944

Marianne Viskum

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 24594550

Stine Rehn

Organisation
Stevns Kommune

Telefon: 28953097

Johanne Biltoft Hansen

Konsulent i sekretariatet

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 6151 7244