Inspiration

Ældre på Hjul

Cykling skal gøre anvendeligt for plejehjemsbeboere og derigennem fremme fysisk og mental trivsel.

En film om rehabilitering hos ældre

I Svendborg Kommune har vi udviklet en lille film om, hvad hverdagsrehabilitering er – se den her…