Dannelse af ny sundhedspolitik

I Holstebro Kommune er borgerinddragelse og tværfaglighed omdrejningspunkterne i skabelsen af en ny sundhedspolitik.

getImage


Indhold

Med en vision om lokal forankring, vil Holstebro Kommune skabe deres nye sundhedspolitik med borgerinddragelse og tværfaglighed som omdrejningspunkterne. I modsætning til den normalt stramme policy-process, er dette forløb mere løst, og derved mere åbent for inputs. I stedet for en politisk besluttet tekst som sendes til borgerhøring, er det 5 grundlæggende visioner der danner rammen for politikernes møde med borgerne. Disse visioner er:

  1. Ansvar for egen sundhed.
  2. Lighed i Sundhed
  3. Mental sundhed – trivsel i hverdage
  4. Byens rum og boligmiljøer
  5. Vi vil vide, hvad vi gør – og gøre, det der virker.

 

Deltagerne ved borgermøder spænder over mange fag og interesser, og inkludere bl.a. spejdere, sognepræster, Jydske Dragonregiment, brugere af krisecentret og elever fra erhvervsuddannelserne. Dette grundet en accept af, at dna’en i en sundhedspolitik bør være tværfaglig, da opgaven kun kan løftes i fælleskab. Borgernes interesse vækkes bl.a. gennem en animationsfilm på youtube, som du kan se her.

Efter borgermøderne udfoldes en tekst, som derefter genevalueres og diskuteres mellem politikere og interessegrupper før den sendes til godkendelse i byrådet. Derefter skal borgerne igen inddrages i implementeringen, så initiativerne bliver så virkelighedsnære, som muligt.

Læs mere på Holstebro Kommune og nedenfor.


Læs mere


kontakt