Gå med i Lunden


Indhold

Undersøgelser har vist, at man kan højne den mentale sundhed ved at opholde sig mest muligt i naturen og få alle sanser i spil. Her kan bynær natur spille en stor rolle, da den ofte har et stort opland af brugere. På denne baggrund har projekt “Gå med i Lunden” kørt i Varde Kommune, hvor formålet har været at etablere en kørestolsvenlig sansesti i en skov centralt beliggende i Varde by. Stien består af forskellige sansestationer, der informerer om hvordan vores fem sanser kommer i spil.

Projektet er blevet til i samarbejde med Nobelis, der laver legepladser og naturredskaber til fitness og genoptræning. Skoven er derfor både attraktiv for krop og sind, og målgruppen er derfor bredt ud til både børn, unge, voksne, ældre, handicappede og borgere i træningsforløb.

Læs mere i casebeskrivelsen.


Læs mere


kontakt

Kathrine Biltoft Hansen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Varde Kommune

Telefon: 79946671