Gravid og Glad

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har projektet Gravid og Glad nedbragt fraværet med 15 fraværsdage pr. deltager.

Midwife coaching expectant mothers during relaxation exercises in prenatal class


Indhold

Dette tiltag under Folkesundhed Aarhus har til formål at skabe større trivsel hos de/den gravide på arbejdspladsen. Herigennem vil graviditetsbetinget fravær blive nedbragt, hvilket skaber større opbakning fra ledelsen på arbejdspladsen. Gravid og Glad sætter fokus på det fysiske arbejdsmiljø gennem ugentlig træning hos en fysioterapeut, netværksmøder med andre gravide på arbejdspladsen, samt opbakning fra nærmeste ledere. Derudover vil en jordemoder være tilknyttet arbejdspladsen, for at skabe den mest optimale forberedelsestid indtil barslen for både medarbejder og arbejdsplads. Chefteamet har opfordret alle dets medarbejdere til at deltage, og resultaterne viser en positiv udvikling.

Normalt har gravide medarbejdere i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 38-40 sygefraværsdage, inden de går på barsel, men dette tal er nedbragt med 15 fraværsdage pr. deltager i forhold til ikke-deltagende gravide medarbejdere. I økonomiske tal er dette en besparelse på næsten 1 mio. kr. i sygefraværsafgift.

Udover disse positive tal for ledelsen og arbejdspladsen, ses også positive tilbagemeldinger fra de deltagende medarbejdere, der føler at træningen og den fysiske aktivitet har nedbragt graviditetsgener. Samtidig føler flere deltagere sig også bedre forstået og inkluderet på arbejdspladsen under graviditeten. En deltager fortæller eks.: ”Jeg var heldig med at min arbejdsplads var forstående, og de syntes, det var spændende at jeg deltog. Jeg oplevede i det hele taget at de var hensynsfulde i forhold til min graviditet.

Læs mere nedenfor.


Læs mere


kontakt

Pernille Møller Jensen (barsel)

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 29926353