Sårbar gravid

Dette projekt skal opspore gravide med psykiske og/eller sociale udfordringer, så de kan få den nødvendige støtte i tiden, hvor familien udvides.

3


Indhold

Sårbar gravid er et bredt samarbejde mellem Jordemodercentret, Familierådgivningen, Udvikling- og Forebyggelsesenheden, Sundhedsplejen, Regionshospitalet Viborg og Kirkernes Sociale Arbejde. Projektet er målrettet gravide med sociale og/eller psykiske udfordringer med formål om at give den rette støtte og omsorg.

De gravide tilbydes en livshjulssamtale, som har til formål at afdække udfordringer og ressourcerne i familien. Den gravide og evt. partner tilbydes derefter 1-2 netværksmøde med relevante fagpersoner, hvor der i fællesskab lægges en plan for et videre støttearbejde, samt at familiens udfordringer og ressourcer belyses. Familien tilbydes så en familiehjælper og et kursus, der sætter fokus på tilknytningsevne og relationsdannelse.

Se mere nedenfor.


Læs mere


kontakt

Malene Steiniche Kjær

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 89701315