Sammen om sundhed hver dag


Indhold

I Guldborgsund kommune har projekt “Sammen om sundhed hver dag” været et samarbejde mellem Folkesundhedsafdelingen og Socialpsykiatrien. Derudover har man eksternt inviteret regionen, i form af KOL kompetencecenter, med, ligesom man har samarbejdet med Frivilligcenter Guldborgsund, samt fået rådgivning fra Center for Psykosocial Udvikling (CPUS) i Slagelse kommune.

Der var ikke udarbejdet projektbeskrivelse, driverdiagram eller andet inden påbegyndelsen af projektet, hvilket medvirkede til en tæt kontakt mellem projektledelse, medarbejdere og styregruppe. Dette sammenspil mellem udarbejdelse af projektbeskrivelse samt projektets forløb, skabte større forankring hos målgruppen bestående af medarbejdere, brugere af socialpsykiske tilbud og beboere på socialpsykiatriske bosteder.

Projektet medførte, at borgerne oplevede en større kommunal støtte til at ændre vaner og livsmønstre, samt fastholde disse ændringer.

Læs mere om projektet i casebeskrivelsen nedenfor.


Læs mere


kontakt

Sandra Kildegaard

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Guldborgsund Kommune

Telefon: 54732169