Sund fritid for alle


Indhold

“Sund fritid for alle” er et 4 årigt projekt fra Aalborg Kommune med støtte fra den Obelske familiefond i udvalgte områder af Aalborg. Formålet er at øge muligheden for inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv, således at børnene bliver en del af et socialt- og aktivt fællesskab. Lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere, socialrådgivere m.fl. kan indstille. målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18år.

Tilskud til det enkelte barn ydes i forbindelse med en dialog mellem en repræsentant fra den lokale bevilligsenhed og en af barnets forældre. For at kunne modtage støtte skal nogle indikatorer kunne identificeres i familien, som f.eks. lavt uddannelsesniveau, manglende økonomiske ressourcer, fravær af fysisk og psykisk overskud, enlige forsørgere, manglede kendskab til samt engagement i det lokale fritids- og foreningsliv.

Læs mere i casebeskrivelsen.

 


Læs mere


kontakt

Tine Melgaard Stern

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 22772102