Sundere sammen


Indhold

I Furesø kommune har projektet ‘Sundere Sammen’ haft fokus på at styrke sårbare og jobløse borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet via socialt samvær og bevægelse. (Self- efficacy, styrkelse af mental og fysisk sundhed og sociale kompetencer) DGI er købt ind som ekstern part til at afholde forløb for bevægeuvante (borgere henvises til forløbet via jobcentret). Efter de 6 uger glider borgerne ud i volleyklubben som har et slags ”efterværn” inspireret af DGI forløbet. Borgere kan løbende henvises til dette efterværn. Der indgår elementer af peer support i forløbet.

Der afsættes ca. 100.000 til aflønninger årligt. Projektet er pilot og sættes i gang 1.marts 2018 og afslutter ved årets udgang 2018.

Læs mere om projektet i casebeskrivelsen.


Læs mere


kontakt

Henriette Curtz Jansen

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Furesø Kommune

Telefon: 72165384