Sundhedsforum


Indhold

Sundhedsforum er et projektforum som har kørt på tværs i Egedal Kommune som en del af et 4 årigt strategisk mål “Sund Egedal”. Ideen var at dele viden og inspiration på tværs af organisationen for bedre at kunne skabe gode rammer for et sundt liv for borgerne. Projektet byggede på det brede sundhedsperspektiv, og fokuserede på at organisering af sundhed kan tænkes ind i alle fagcentre i kommunen.

Derudover var formålet med projektet at medvirke til at sikre sammenhæng, skabe overblik og prioritere ressourcer til de mange forskellige sundhedsindsatser, der blev igangsat i kommunen. Projektet skulle fungere som et bindeled og et talerør ud i organisationen og derved medvirke til at sikre et vedvarende fokus i organisationen på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Læs mere om projektet i casebeskrivelsen nedenfor.


Læs mere


kontakt

Marianne Stannum

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Egedal Kommune

Telefon: 72596773