Tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familier

Indhold

Odder Kommune gennemfører sammen med 10 andre midtjyske kommuner en indsats, som skal støtte børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker. Derudover samarbejder kommunen også med Horsens Kommune om øget familieorienteret alkoholbehandling, med støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Begge initiativer skal fungere som understøttende indsatser for tidlig opsporing af overforbrug af rusmidler hos borgere og familiers. Derfor er der afsat midler til aflønning af en medarbejder, der forestår den nødvendige koordinering af frontpersonale, samt socialfaglige medarbejdere, der skal løfte indsatsen for børn og unge i udsatte familier. Dette binder indsatserne sammen og sikre bred gavn af den tidlige opsporing.

Man har i begge projekter haft en tværfaglig tilgang på tværs af kommunens sektorer og involverer bl.a. beskæftigelses-, børn og unge, samt sundhedsområdet.

Læs mere i casebeskrivelsen nedenfor.


Læs mere


kontakt

Klaus Grabbert

Koordinator i Sund By Netværket + 1. Suppleant til Sund By Netværkets bestyrelse

Organisation
Odder Kommune

Telefon: 51 38 61 62