Trivselspiloterne


Indhold

I Viborg Kommune er der fokus på strukturel forebyggelse med projektet “Trivselspiloterne”. Her uddannes engagerede borgere i lokalområderne til at udvikle og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende initiativer og projekter. De uddannede “Trivselspiloter” laver en sundheds- og forebyggende indsats, som påvirker en række risikofaktorer, men det afhænger i høj grad af hvilken indsats de frivillige laver. Med en bred tilgang til trivsel, har trivselspiloterne sammen med kommunen igangsat alt lige fra gåklub, til spisegrupper for enlige, aftenhøjskole, hundeklub, åben hal for dagtilbud og skole og meget mere. Trivselspiloterne uddannes og forankres i afdelingen Sundhed & Omsorg, Job og Velfærd. Når de er uddannet og igangsætter projekter og aktiviteter foregår det tværfagligt med interne og eksterne aktører og på tværs af forvaltninger.

Med dette projekt ses borgerne som værdifulde eksperter i deres lokalområde og som gode sparringspartnere. De ved mere om, hvad der rører sig og hvilke behov der er, samt hvilke tiltag/projekter, der vil give rigtig god mening at starte op i deres lokalområde, sundhedspersonalet bag deres skriveborde. På denne måde igangsætter de værdifulde sundhedsfremmende indsatser ude i lokalområderne og når derved flere borgere, bl.a. grupper, der ikke selv tager initiativ til at deltage i foreningslivet eller andre sociale arrangementer. Efter endt uddannelse starter trivselspiloterne deres ønskede projekter op og bliver en del af det frivillige trivselspilottema. De frivillige understøttes og vejledes af sundheds- og forebyggelseskonsulenterne i kommunen.

Der er uddannet trivselspiloter i 2016 og 2017, som dækker 39 piloter fordelt geografisk i kommunen.

Læs mere på Viborg kommunes hjemmeside, samt i casebeskrivelsen nedenfor.


Læs mere


kontakt

Merethe Jelsbak Raundahl - barsel

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Viborg Kommune

Telefon: 25619140