Strategi 2017-2020

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, strukturel forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Her kan du se et udpluk af netværkets strategi eller hente hele strategien som pdf.

Otto formand


Sund By Netværkets strategiske afsæt

Det danske Sund By Netværk, under WHO’s Healthy Cities Network, har siden 1991 været med i udviklingen af folkesundheden i Danmark gennem et tæt samarbejde med kommuner og regioner.

Som en del af WHO’s Healthy Cities Network, og tager vi afsæt i WHO’s brede sundhedsdefinition:

“Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”.

–> Det betyder, at vi ser sundhed i et helhedsperspektiv, hvor borgernes sundhed understøttes af sociale, mentale og personlige ressourcer samt fysiske evner. For at styrke folkesundheden skal sundhedsindsatser således rettes mod både livsstile og levevilkår.


Vision og mission

Mission: Sund By Netværkets mission er at samskabe, eksperimentere, udvikle ny viden og dele erfaringer og ideer generøst – til gavn for folkesundheden.
Vision: Sund By Netværkets vision er at styrke folkesundheden og sikre et sundere Danmark.

Fire strategiske områder i arbejdet for 2017-2020

Styrket faglighed – Vi er generøse: Sund By Netværkets temagrupper får viden til at rulle. Både over kommunegrænser og på tværs af faglighed. Viden og erfaringer deles generøst og uselvisk i netværket, og erfaringsudvekslingen bygger bro og sikrer netværksdannelse på tværs. Vi giver mulighed for fordybelse og udvikling, og samarbejder med forskningen på området. Det betyder at Sund By Netværket opererer i et felt mellem viden og praksis, hvor vi genererer ny viden om specifikke sundhedsindsatser som alle vores medlemmer får adgang til.

 

Sundhed i alle politikker – Vi baner nye veje: Sund By Netværket samarbejder vi om sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af politikområder lokalt og nationalt, så sundhed integreres i alle kerneopgaver. Ved at etablere stærke samarbejdsrelationer med nationale aktører og forskningsinstitutioner arbejder netværket med at nedbryde silotækningen, og integrere sundhed i alle politikker. Sund By Netværket bidrager således offensivt til de lokale og nationale dagsordener, til gavn for folkesundheden.

Lighed i sundhed – Vi ser borgere som lige forskellige: Alle har ret til sundhed, men det kræver en differentieret indsats – også for tidlige indsatser i et 0-100 års perspektiv. I Sund By Netværket tør vi udvikle modeller der gør forskel på borgerne. For at kunne reducere uligheden i sundhed og løfte fremtidens sundhedsydelser, er det derfor nødvendigt med en bred indsats som både inkluderer universelle og differentierede sundhedsindsatser.

 

 

Strukturel forebyggelse – Vi skaber fundamentet for det sunde valg: I Sund By Netværket arbejder vi for at gøre de sunde valg til de lette, og mest fordelagtige valg. Vi understøtter arbejdet med den sunde adfærd for at sikre, at den ikke vælges fra, fordi den virker mere besværlig eller bekostelig – dermed skabes en mulig lighed i sundhedsadfærd for borgeren.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990