Det gode ungeliv

En temagruppe med fokus på de forskellige faktorer, der påvirker unges sundhed og trivsel.


Baggrund

Temagruppen Det gode ungeliv holder sit første møde i november 2018 og tager afsæt i de sundhedsfremmende faktorer, der påvirker unges sundhed og trivsel. Det gode ungeliv adskiller sig fra flere af de andre grupper i Sund By Netværket, da fokus er en helhedsorienteret tilgang til ungemålgruppen defineret som hele ungebefolkningen mellem 16-28 år. Det gode ungeliv vil fra møde til møde have forskellige temaer på dagsordenen omhandlende unges sundhed og trivsel.
Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2017 peger bl.a. på den store stigning i mistrivsel blandt unge, hvor både stress og ensomhed er stødt voksende. (Sundhedsstyrelsen 2017: Danskernes sundhed).
I Det gode ungeliv arbejdes ud fra Sundhedsstyrelsens definition af trivsel som synonym med mental sundhed, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber. (Sundhedsstyrelsen 2017: Forebyggelsespakke Mental Sundhed) Derudover ses bl.a. flere steder i landet en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge, og både overvægt og alkohol er stadig problematiske områder blandt denne målgruppe. (Sundhedsstyrelsen 2017: Danskernes sundhed).

Du kan her finde linket, hvor du kan tilmelde dig til opstartsmødet d. 13. november her:

Temagruppe-opstartsmøde: Det gode ungeliv

 


 

Formål

I Det gode ungeliv arbejder vi i fællesskab med at skabe nye perspektiver på og ny fælles viden om unges sundhed og trivsel. Derfor er tilgangen i temagruppen præget af nysgerrighed, erfaringsudveksling og åbenhed over for forskellige fagområder og tilgange til arbejdet med ungemålgruppen i et sundhedsfremmende perspektiv.
Det gode ungeliv søger inspiration og samarbejde på kryds og tværs af forskellige fagområder og tilgange. Det betyder, at det tværfaglige møde er i fokus med perspektiver fra både det strategiske og det praksisnære arbejde.
Det gode ungeliv skabes på mange forskellige måder og på mange forskellige arenaer. Temagruppen er derfor åben for både medlemmer af Sund By Netværket og samarbejdspartnere som fx folkeoplysningsregi og foreningsregi m.fl. Det er muligt at deltage i Det gode ungeliv, når det giver mening ift. ens faglighed og nysgerrighed. Det bliver således ikke forventet, at alle medlemmer deltager til alle de forskellige møder, men i højere grad når man ønsker at høre mere om det pågældende tema og bringe egne meninger, spørgsmål og erfaringer i spil.

Vi håber, at du er blevet endnu mere nysgerrig på unges sundhed og trivsel og vil være med til at arbejde med at sætte fokus på løsninger, der skaber flere gode ungeliv.

 


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 3370 3335/2480 4503

Katja Gaard Jønsson

Projektleder

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41857828

Julie Niebe Elmholdt

Projektmedarbejder

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 41872276