Det gode ungeliv

En temagruppe med fokus på de forskellige faktorer, der påvirker unges sundhed og trivsel.


Baggrund

Temagruppen Det gode ungeliv afholdte sit første møde i november 2018 og er derfor en forholdsvis ny temagruppe. Det gode ungeliv
adskiller sig fra flere af de andre grupper i Sund By Netværket, da fokus er en helhedsorienteret tilgang til ungemålgruppen defineret som hele ungebefolkningen mellem 16-28 år. Det gode ungeliv vil fra møde til møde have forskellige temaer på dagsordenen omhandlende unges sundhed og trivsel.

Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2017 peger bl.a. på den store stigning i mistrivsel blandt unge, hvor både stress og ensomhed er stødt voksende. Derudover ses bl.a. en stigning i antallet af unge, der

begynder at ryge, og både overvægt og alkohol er stadig problematiske områder blandt denne målgruppe. (Sundhedsstyrelsen 2017: Danskernes sundhed (Sundhedsstyrelsen 2017: Danskernes sundhed). Derfor er det højaktuelt at etablere en temagruppe med afsæt i de unge, og hvor erfaringer og de gode ideer på tværs af landets kommuner kan deles. I Det gode ungeliv arbejder vi deslige ud fra Sundhedsstyrelsens definition af trivsel som synonym med mental sundhed, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber (Sundhedsstyrelsen 2017: Forebyggelsespakke Mental Sundhed).

 


Formål

I Det gode ungeliv arbejder vi i fællesskab med at skabe nye
perspektiver på og ny fælles viden om unges sundhed og trivsel. Derfor er tilgangen i temagruppen præget af nysgerrighed, erfaringsudveksling og åbenhed over for forskellige fagområder og tilgange til arbejdet med ungemålgruppen i et sundhedsfremmende perspektiv.
Det gode ungeliv søger inspiration og samarbejde på kryds og tværs af forskellige fagområder og tilgange. Det betyder, at det
tværfaglige møde er i fokus med perspektiver fra både det strategiske og det praksisnære arbejde. Det gode ungeliv skabes på mange forskellige måder og på mange forskellige arenaer. Temagruppen er derfor åben for både
medlemmer af Sund By Netværket og samarbejdspartnere som fx folkeoplysningsregi og foreningsregi m.fl. Det er muligt at deltage i Det gode ungeliv, når det giver mening ift. ens faglighed og nysgerrighed. Det bliver således ikke forventet, at alle medlemmer deltager til alle de forskellige møder, men i højere grad når man ønsker at høre mere om det pågældende tema og bringe egne meninger, spørgsmål og erfaringer i spil.

Vi håber, at du er blevet endnu mere nysgerrig på unges sundhed og trivsel og vil være med til at arbejde med at sætte fokus på løsninger, der skaber flere gode ungeliv.


Læs mere


kontakt

Anna Ida Bundgaard

Specialkonsulent

Organisation
Københavns Kommune

Telefon: 61552681

Marianne Neerholt

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 23745264