Det gode ungeliv

En temagruppe med fokus på de faktorer, der påvirker unges sundhed og trivsel.


Baggrund

Temagruppen ‘Det gode ungeliv’ har en helhedsorienteret tilgang til ungemålgruppen defineret som hele ungebefolkningen mellem 16-28 år. Det gode ungeliv vil på de forskellige temagruppemøder have forskellige emner på dagsordenen omhandlende unges sundhed og trivsel.

Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2021 peger på en markant stigning i mistrivsel blandt unge, hvor særligt stress og ensomhed er stødt voksende. Derudover er rygning, overvægt samt de unges alkoholvaner stadig problematiske områder blandt denne

målgruppe (Sundhedsprofilen 2021). Tillige viser undersøgelser en markant stigning i forbruget af røgfri nikotin. Derfor er det højaktuelt at etablere en temagruppe med afsæt i de unge, hvor erfaringer og de gode ideer på tværs af landets kommuner kan deles. I ‘Det gode ungeliv’ arbejder vi ud fra Sundhedsstyrelsens definition af trivsel som synonym med mental sundhed, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og stress samt indgå i fællesskaber (Sundhedsstyrelsen 2018: Forebyggelsespakke Mental Sundhed).

Formål

I ‘Det gode ungeliv’ arbejder sammen om at skabe nye perspektiver på og ny fælles viden om unges sundhed og trivsel. Derfor er tilgangen i temagruppen præget af nysgerrighed, erfaringsudveksling og åbenhed over for forskellige fagområder og tilgange til arbejdet med ungemålgruppen i et sundhedsfremmende perspektiv. Det gode ungeliv søger inspiration og samarbejde på kryds og tværs af forskellige fagområder og tilgange. Det betyder, at det tværfaglige møde er i fokus med perspektiver fra både det strategiske og det praksisnære arbejde. Det gode ungeliv skabes på mange forskellige måder og i mange forskellige arenaer. Temagruppen er derfor åben for både
medlemmer af Sund By Netværket og samarbejdspartnere som fx folkeoplysningsregi og foreningsregi m.fl. Det er muligt at deltage i ‘Det gode ungeliv’, når det giver mening ift. ens faglighed og nysgerrighed. Det bliver således ikke forventet, at alle medlemmer deltager til alle de forskellige møder, men i højere grad når man ønsker at høre mere om det pågældende tema og bringe egne meninger, spørgsmål og erfaringer i spil.

Vi håber, at du er blevet endnu mere nysgerrig på unges sundhed og trivsel og vil være med til at arbejde med at sætte fokus på løsninger, der skaber flere gode ungeliv.


Endelig kan du lade dig inspirere yderligere af indsatser på ungeområdet på Sund By Netværkets vidensdelingsplatform sundeborgere.dk 


Læs mere


kontakt

Anna Ida Bundgaard

Specialkonsulent

Organisation
Københavns Kommune

Telefon: 61552681

Marianne Neerholt

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 23745264

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503