Grønne måltider i kommunale køkkener

Sparringsnetværk for kommunale medarbejdere, der arbejder med omstilling til, og produktion af, grønne måltider i de kommunale køkkener. Det vil sige måltider, der produceres bæredygtigt, klimavenligt, ernæringsmæssigt rigtigt, og med både velsmag og glæde over måltidet for øje


Målgruppe

Temagruppen henvender sig til alle kommunalt ansatte, der eksempelvis beskæftiger sig med produktion af kommunale måltider, indkøb af fødevarer, eller uddannelse af fagligt personale. Det vil sige, at temagruppens primære fokus (i første omgang) ikke er på det pædagogiske omkring måltiderne, men på det produktionsmæssige og mere lavpraktiske: hvordan gør vi!?

Temagruppen skal være et sted, hvor hands on medarbejdere, såvel som medarbejdere med mere strategisk ansvar, kan hente viden, erfaringer og støtte på tværs af kommunegrænserne.


Temaet

Temagruppen beskæftiger sig med de måltider, der hver dag produceres i, og serveres fra, kommunale køkkener – fx dagtilbud, skoler, sfo’er, klubber, bosteder, sociale tilbud, personalekantiner, plejehjem mv. Grønne måltider er måltider, der produceres bæredygtigt, klimavenligt, ernæringsmæssigt rigtigt, og med både velsmag og glæde over måltidet for øje. Det kan være fokus på at reducere aftrykket af de indkøbte fødevarers CO2-aftryk, mindske madspild, bruge flere bælgfrugter, mere økologi, indkøbsaftaler med grønne kriterier, uddannelse og inspiration af personale, arbejdsgange, målinger osv.

Omdrejningspunktet i temagruppen er de praktiske erfaringer. Det vægtes højt, at små innovative skridt er dem, vi taler mest om. Formålet er, at alle får mulighed for at komme med eksempler på hvordan, vi hver især arbejder, og at alle har lejlighed til at stille spørgsmål. Vi er alle eksperter i at få vores egen arbejdshverdag til at lykkes, og det er disse eksempler, der skal bringes frem i lyset. Temagruppen skal udbrede best practice og skabe nye tiltag, samarbejder og udvikling på tværs af kommuner. Som igen kan deles med andre.


Mødeformen

Temagruppen mødes på 4-6 virtuelle temagruppemøder årligt. Forud for hvert møde inviteres medlemmerne af temagruppen til at byde ind med punkter/udfordringer/ erfaringer til dagsordenen. De præsenteres hver især kort på temagruppemødet, og drøftes herefter af alle deltagerne. Ligesom der også bliver plads til afsluttende fælles videndelingsrunde. Målet er, at vi spiller hinanden gode.

Måske samler vi med tiden de gode eksempler til – endnu lettere – deling. Og måske laver vi på sigt fysiske møder. Ligesom det også er en mulighed at afholde mere tematiske temagruppemøder, hvor vi går i dybden med et særligt tema, evt. med deltagelse af eksterne (ikke-kommunale) deltagere/oplægsholdere.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Bente Kramer

Konsulent og Contract Manager

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: +45 51 57 67 58

Helle Søballe Nybo

Projektmedarbejder

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: +45 41 87 66 04