Hygiejne

Hvordan fastholder kommunen fokus på hygiejneområdet som udløber af – og i forlængelse af – coronapandemien?


Baggrund

Hygiejneområdet er gået fra en ”stille eksistens” til orkanens øje! Så hvad gør vi for at bevare og fastholde de mange gode initiativer? Hvordan løses opgaven i forskellige kommuner? Hvordan håndterer man, som ”generel” sundhedskonsulent, pludselig at skulle løfte denne specialiserede opgave? Hvordan bredes det specifikke faglige fokus ud til almen organisationsviden og rutiner?

Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer. Infektionssygdomme er en stor belastning for den enkelte borger, men rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne samt udgifter til behandling og pleje. Særligt for borgere, der i forvejen er syge og svækkede, kan smittespredning, med fx resistente bakterier, have alvorlige konsekvenser. Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale ved at undgå smittespredning generelt i befolkningen.


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503