Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Temagruppe om sundhed og lokalsamfund.


Baggrund

Temagruppens formål er at etablere et erfaringsnetværk for arbejdet med sundhed i lokalsamfund i landets kommuner. Dette er med udspring i erfaringerne og de anvendte principper i projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) og Netværk for Fællesskabsagenter, samt med inspiration fra de mange andre forskelligartede indsatser på området.

I temagruppen vil der være fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og inspiration til nye måder:
• At skabe synergi på tværs af arenaer og sektorer, der kan være med til at styrke borgenernes trivsel og sundhed i lokalsamfundene.
• At mobilisere og aktivere lokalsamfundets mange forskelligartede ressourcer som middel til at fremme borgerens trivsel og sundhed samt styrke lokalsamfundets udvikling
Dette indbefatter generering og deling af forskningsbaseret viden og evidens fra medlemmernes og netværkets initiativer.

Temagruppen henvender sig til en bred gruppe af relevante aktører fra både det offentlige (herunder kommuner), civilsamfundet og erhvervslivet.

Kommende møder
Den 25.9 i Rødovre, hvor der sættes fokus på metoder til at skabe borgerinddragelse i sundhedsfremme og forebyggelse med udgangspunkt i Steno Diabetes centrets arbejde

Den 27.11 mødes Temagruppen, hvor emnet er forandringsteori og evaluering af indsatser i lokalområder. Sted oplyses senere.


Tidligere årsplaner

Årsplan 2017

 


Læs mere


kontakt

Mia Butler

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 24986061

Malene Steiniche Kjær

Projektleder af Byens Rum og bestyrelsesmedlem

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 51 33 10 34

Tine Thorsboe

Konsulent

Organisation
Næstved Kommune

Telefon: 29666215