Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Ny temagruppe om sundhed og lokalsamfund.

044A9337


Baggrund

Temagruppens formål er, med udspring i erfaringerne og de anvendte principper i projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) og Netværk for Fællesskabsagenter, samt inspiration fra de mange andre forskelligartede indsatser på området, at etablere et erfaringsnetværk for arbejdet med sundhed i lokalsamfund i landets kommuner.Der vil i temagruppen være fokus på videndeling, erfaringsudveksling og inspiration til nye måder dels at skabe synergi på tværs af arenaer og sektorer og dels at mobilisere og aktivere lokalsamfundets mange
forskelligartede ressourcer som middel til at fremme borgernes trivsel og sundhed og til at styrke lokalsamfundets udvikling. Dette indbefatter generering og deling af forskningsbaseret viden og evidens fra medlemmernes og netværkets initiativer.Vi ønsker med gruppen at henvende os til en bred gruppe af relevante aktører fra både det offentlige (herunder kommuner), civilsamfundet, og erhvervslivet.


Læs mere


kontakt

Mia Butler

Organisation
Silkeborg Kommune

Telefon: 24986061

Mads Borgstrøm

Organisation
Aalborg Kommune

Telefon: 25201917