Sundhed på tværs (afsluttet)

Temagruppen er ikke længere aktiv men du kan her læse om temagruppens arbejde. De kommunale sundhedsudfordringer løses ikke af sundhedsområdet alene, men kræver en tværgående indsats – ikke kun af sektorer, men også på tværs af opgaver og fagområder.


Baggrund

Vi skal højne borgernes livskvalitet! Vi skal have forebyggelsen ud i nærmiljøet – der, hvor borgerne er. Vi skal sikre, at sundhed bliver en del af de eksisterende kerneydelser frem for at blive endnu et projekt, som bliver trukket ned over hovedet på eksempelvis skoleafdelingen. Det kræver, at vi bliver bedre til at snakke det samme sprog. Når sundhedsfolk taler om skolebørns sundhed, taler lærerne måske i højere grad om trivsel og betingelser for indlæring. Og er det ikke ligegyldigt, om byplanlæggerne taler om sundhed, så længe de arbejder på at skabe byer, der er sunde og gode at leve sammen i? Vi arbejder allerede mod det samme mål – nu skal vi bare gøre det

sammen. Løsningen ligger ikke automatisk i samme afdeling som udfordringen, og borgernes liv er ikke indrettet efter de offentliges organisationsplaner.

Tankegangen med at skabe ansvar og bevidsthed om sundhed på tværs kan være med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Det kræver at vi arbejder målrettet på at få sundhed ind i alle politikker, i hvert fald hvis vi vil flytte mærkbart på danskernes folkesundhed og knække kurven i forhold til ulighed i sundhed.


Formål

Sundhed på tværs temagruppen arbejdede med at oparbejde fælles kapacitet inden for en række emner, fx implementering af strategier og politikker, udvikling af evidensbegrebet, og at inddrage
sundhedsøkonomi. I 2013 havde temagruppen fokus på nudging og hvordan metoden kan bruges til sundhed på tværs. Tilknyttet temagruppen var arbejdsgruppen om sundhedskonsekvensvurdering.

Vil du vide mere?

Temagruppen udgav i januar 2012 publikationen Organisering og implementering af sundhed på tværs, som handler om hvordan fem danske kommuner har organiseret arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse – og hvilke muligheder og udfordringer det har givet for
implementeringen. Desuden er temagruppen inspireret af netværkets plakat Sunde nudges, som giver 13 konkrete eksempler til brug af metoden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere


kontakt