Bestyrelsen

Her får du info om hvem der er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og hvad bestyrelsen laver.

Sund By Netværkets bestyrelse består af 10 medlemmer, der forbereder repræsentantskabsmødet, indstiller forslag til repræsentantskabet og fører beslutningerne herfra ud i livet. Bestyrelsen mødes tre-fire gange årligt. Netværkets repræsentantskab vælger bestyrelsens formand og øvrige fire repræsentantskabsvalgte medlemmer.

Fire øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges med en repræsentant fra hver af Sund By Netværkets nationale samarbejdsparter, som deltager med observatørstatus. Disse er:
– Sundhedsstyrelsen
– Statens Institut for Folkesundhed
– KL
– Danske Regioner

Desuden kan en af de to danske WHO Healthy Cities byer – Horsens eller Københavns Kommune – udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse. De udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en to-årig periode ad gangen.

Se Sund By Netværkets vedtægter, hvor paragrafferne om bestyrelsens og formandskabets opgaver står beskrevet.


Medlemmer af bestyrelsen

Aarhus Kommune
Otto Ohrt
Formand
Leder af sundhedsstrategisk stab
Sundhed og Omsorg, Rådhuset, 8000 Aarhus Kommune
Tlf. 8940 1190
Horsens Kommune
Ingunn S. Jacobsen
Næstformand
Daglig leder af Sund By butikken, udviklingskonsulent
Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens
Tlf. 7629 7025

Ringkøbing-Skjern Kommune
Susanne Rystok
Udviklingskonsulent
Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm
Tlf. 9974 1599 / M: 2018 3303
Vejle Kommune
Uffe Nymark Breum
Afdelingsleder, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Tlf. 7681 8382
Rødovre Kommune
Marianne Hallberg
Forebyggelseskonsulent
Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77, 2610 Rødovre
Tlf. 3637 8190
Repræsentant for de tre danske Healthy Cities-byer:
Katrine Schjønning, folkesundhedschef Københavns Kommune

KL
Steen Rank Petersen
Chefkonsulent
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Tlf. 3370 3437 / M: 2987 3078

Sundhedsstyrelsen
Maria Koch Abel
Specialkonsulent, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Statens Institut for Folkesundhed
Morten Hulvej Rod
Forskningsleder, Center for interventionsforskning / SDU
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, 1353 København K
Tlf. 6550 7777, lok. nr. 7800
Repræsentant for de to regioner, der er medlem af netværket:
Vakant
Bestyrelsens suppleanter (2015-16):
Rikke Fløe Gjellerod, Silkeborg Kommune (1. suppleant)