Bestyrelsen

Her får du info om hvem der er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og hvad bestyrelsen laver.

Sund By Netværkets bestyrelse består af 12 medlemmer, der forbereder repræsentantskabsmødet, indstiller forslag til repræsentantskabet og fører beslutningerne herfra ud i livet. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Netværkets repræsentantskab vælger bestyrelsens formand og øvrige fire repræsentantskabsvalgte medlemmer. Dertil vælges to suppleanter til bestyrelsen. Disse deltager også på bestyrelsesmøderne.

Fire øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges med en repræsentant fra hver af Sund By Netværkets nationale samarbejdsparter, som deltager med observatørstatus. Disse er:
– Sundhedsstyrelsen
– Statens Institut for Folkesundhed
– KL
– Danske Regioner

Desuden kan en af de tre danske WHO Healthy Cities byer – Horsens, København og Frederiksbergs Kommuner – udpege et medlem til Sund By Netværkets bestyrelse. De udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en to-årig periode ad gangen.

Se Sund By Netværkets vedtægter, hvor paragrafferne om bestyrelsens og formandskabets opgaver står beskrevet.


Medlemmer af bestyrelsen

Aarhus Kommune
Otto Ohrt
Formand
Leder af sundhedsstrategisk stab
Sundhed og Omsorg, Rådhuset, 8000 Aarhus Kommune
Tlf. 6020 6554
Horsens Kommune
Ingunn S. Jacobsen
Næstformand
Daglig leder af Sund By butikken, strategisk udviklingskonsulent
Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens
Tlf. 7629 7025

Silkeborg Kommune
Rikke Fløe Gjellerod
Leder af Udviklings- og Forebyggelsessektionen
Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000
Vejle Kommune
Uffe Nymark Breum
Afdelingsleder, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Tlf. 7681 8382
Benny
Lolland Kommune
Benny Sell
Teamleder, Team Folkesundhed
Tlf. 2933 5639
Repræsentant for de tre danske Healthy Cities-byer:
Katrine Schjønning, folkesundhedschef Københavns Kommune

KL
Steen Rank Petersen
Chefkonsulent
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Tlf. 3370 3437 / M: 2987 3078

Sundhedsstyrelsen
Maria Koch Aabel
Specialkonsulent, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Statens Institut for Folkesundhed
Morten Hulvej Rod
Forskningsleder, Center for interventionsforskning / SDU
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, 1353 København K
Tlf. 6550 7777, lok. nr. 7800
Repræsentant fra en af de fem danske regioner:
Vakant
Klaus
Bestyrelses suppleant (2016-17):
Klaus Grabbert, Odder Kommune