Lighed i sundhed

Hvordan kan kommunale sundhedsprofessionelle sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt.