Medlemskab

Læs mere om medlemsfordele, udtalelser fra nuværende medlemmer om fordelene ved et medlemskab, kontingent og tiltrædelsesdokument.


Et sundt medlemskab

Sund By Netværket er sat i verden for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde på tværs af kommunale, regionale og politiske grænser.
I netværket deler vi best practices og gode ideer. Men først og fremmest udvikler vi projekter, der er lette at omsætte i praksis og giver direkte værdi for jeres lokale sundhedsarbejde.

Medlemsfordele

Som medlem af Sund By Netværket har du og din region eller kommune en række fordele:

I bliver klogere
• Kommuner, regioner og nationale aktører inspirer og støtter udviklingen af indsatser på et højt fagligt niveau.
• I kan deltage i faglige samarbejder i netværkets temagrupper og modtager vores udgivelser.

I sparer penge
• Det årlige kontingent sikrer værdifuld kompetenceudvikling af medarbejdere fra alle sektorer.
• I har billig adgang til konferencer, temadage og kurser.

I bliver en del af noget større
• Vi er en del af WHO’s Healthy Cities Network, så I har adgang til best practices og kontakter fra hele verden.
• I kan deltage i særlige medlemsaktiviteter, f.eks. studieture og møder med internationale koordinatorer.
• I er en del af en stemme, der varetager alle medlemmers interesser over for ministre, beslutningstager og pressen.


Hvad siger medlemmerne?

“Kommunerne skal ikke alle genopfinde den dybe tallerken på samme tid. Sund By Netværket er et fællesskab, hvor vi i kommunerne deler de gode idéer og viden med hinanden til gavn for sundheden hos borgerne.

Her afprøves også nye metoder, hvor vi tør indtænke civilsamfundet offensivt for at bekæmpe den stigende ulighed i sundhed. Det er en gevinst for Aarhus Kommune at være aktive medlemmer.”

Hosea Dutschke, Direktør for Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

“Horsens Kommune har med stort udbytte været medlem af WHO Healthy Cities Network siden 1987.

Det er derfor oplagt at deltage i Det Nationale Sund By Netværk – hvor inspiration, videndeling og det at gå nye veje er omdrejningspunkt.”

Ellen T. Schmidt, Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget
Horsens Kommune

“Vi bruger Sund By Netværket og det europæiske Healthy Cities Network i arbejdet med kommunens sundhedspolitik. Det er en bredere måde at se borgernes sundhed på, og det ansporer os til at arbejde med f.eks. fællesskaber, socialt bæredygtige lokalsamfund og byrum. Det giver god mening for borgerne, og for andre forvaltningsområder end sundhedsområdet.”

Torben Laurén, Sundheds – og Omsorgschef
Frederiksberg Kommune

“Som medlem af Sund By Netværket deltager vi i Haderslev Kommune i forskelige temagrupper. Det at temagrupperne er sammensat af de mennesker der måske ved allermest om hvordan man arbejder med det pågældende tema i kommunerne, gør at vi føler vi altid får noget med hjem – stort og småt. Vi bruger netværket til at lære af de andre kommuners erfaringer, og vi har altid nogen vi kan kontakte i de enkelte kommuner.”

Winnie Holm Lorenzen, Kost- og tobakskoordinator
Haderslev Kommune

”Vi får mulighed for at sparre med et stort tværsektorielt og fagligt netværk ved at deltage i SBN og temagrupperne. Vi bliver inspireret til at gøre nye ting, gøre ting anderledes og gøre ting, som vores kolleger i andre kommuner har gode erfaringer med. Konkret er vi fx blevet inspireret til at tilbyde rygestop på væresteder for socialt udsatte, ligesom vi er blevet inspireret til udviklingen af en række centre, der kombinerer det traditionelle sundhedshus med forsamlingshuset og medborgerhuset.”

Julie Stenvang Pedersen, Konsulent
Odense Kommune


Kontingent og tiltrædelsesdokument

Sund By Netværkets drift hviler på et årligt kontingent, hvis størrelse er afhængigt af kommunens indbyggertal. Det enkelte medlem afholder derudover selv udgifter til møder og transport. Møder i temagrupperne holdes oftest online eller på skift hos medlemmerne. Sund By Netværkets kontingentsatser pris- og lønfremskrives årligt.

Netværkets aktiviteter finansieres primært gennem eksterne puljer og fonde. Sund By Netværket samarbejder bl.a. med Sundhedsministeriet, som gennem en årrække har støttet aktiviteter og projekter i netværket.

Netværket søger desuden fonde og indgår i samarbejde med andre aktører om projekter og aktiviteter. Nogle af netværkets aktiviteter er gratis for medlemmerne at deltage i, nogle får medlemmer til nedsat pris, andre skal alle betale fuld pris for. Det afhænger hver gang af det enkelte projekts økonomi.

Ønsker I at blive medlem, så læs og udfyld tiltrædelsesdokumentet og send det til post@sundbynetvaerket.dk

Kontingentsatser for 2022 (eksl. moms)

Antal indbyggere
Årligt kontingent 
Under 10.000 indbyggere
12.410 kr.
Fra 10.001 til 20.000 indbyggere
16.550 kr.
Fra 20.001 til 30.000 indbyggere
31.030 kr.
Fra 30.001 til 40.000 indbyggere
38.270 kr.
Fra 40.001 til 50.000 indbyggere
43.440 kr.
Fra 50.001 til 75.000 indbyggere
49.650 kr.
Fra 75.001 til 100.000 indbyggere
53.780 kr.
Fra 100.001 til 125.000 indbyggere
57.920 kr.
Fra 125.001 til 200.000 indbyggere
62.100 kr.
Over 200.000 indbyggere
82.740 kr.
Regioner
56.885 kr.

bliv medlem

    Ring til sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen på mobil 24804503

     

    Ja tak, jeg vil gerne kontaktes