Medlemskab

Læs mere om medlemsfordele, udtalelser fra nuværende medlemmer om fordelene ved et medlemskab, kontingent og tiltrædelsesdokument.


Et sundt medlemskab

Sund By Netværket er sat i verden for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde på tværs af kommunale, regionale og politiske grænser.
I netværket deler vi best practices og gode ideer. Men først og fremmest udvikler vi projekter, der er lette at omsætte i praksis og giver direkte værdi for jeres lokale sundhedsarbejde.

Medlemsfordele

Som medlem af Sund By Netværket har du og din region eller kommune en række fordele:

I bliver klogere
• Kommuner, regioner og nationale aktører inspirer og støtter udviklingen af indsatser på et højt fagligt niveau.
• I kan deltage i faglige samarbejder i netværkets temagrupper og modtager vores udgivelser.

I sparer penge
• Det årlige kontingent sikrer værdifuld kompetenceudvikling af medarbejdere fra alle sektorer.
• I har billig adgang til konferencer, temadage og kurser.

I bliver en del af noget større
• Vi er en del af WHO’s Healthy Cities Network, så I har adgang til best practices og kontakter fra hele verden.
• I kan deltage i særlige medlemsaktiviteter, f.eks. studieture og møder med internationale koordinatorer.
• I er en del af en stemme, der varetager alle medlemmers interesser over for ministre, beslutningstager og pressen.


Hvad siger medlemmerne?

“Kommunerne skal ikke alle genopfinde den dybe tallerken på samme tid. Sund By Netværket er et fællesskab, hvor vi i kommunerne deler de gode idéer og viden med hinanden til gavn for sundheden hos borgerne.

Her afprøves også nye metoder, hvor vi tør indtænke civilsamfundet offensivt for at bekæmpe den stigende ulighed i sundhed. Det er en gevinst for Aarhus Kommune at være aktive medlemmer.”

Otto Ohrt, Sundhedschef, Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

“Siden 1987 har Horsens Kommune været medlem af WHO Healthy Cities Network og gennem dette netværk møder vi mange internationale samarbejdspartnere. I Det Nationale Sund By Netværk får vi mulighed for at samarbejde og dele viden mere lokalt, med kommuner over hele Danmark. Dette er af stor betydning for vores daglige arbejde med Fælleskab, Trivsel og Frivillighed”

Allan Krogh Paludan Malver, Chef for Biibliotek, Borgerservice og Fællesskab
Horsens Kommune

“Frederiksberg Kommunes medlemskab af WHO bidrager med international inspiration til det lokale arbejde på Frederiksberg. Samtidig sætter de 6 P’er en god ramme for folkesundhedsarbejdet i kommunen, og gør det det tydeligt at for at lykkes med at skabe en sund by for alle byens borgere, må vi samarbejde på tværs.”

Nicolai Kjems, Sundheds – og Omsorgschef
Frederiksberg Kommune

“Det at temagrupperne er sammensat af de mennesker der måske ved allermest om, hvordan man arbejder med det pågældende tema i kommunerne gør, at jeg føler, vi altid får noget med hjem – stort og småt. Vi bruger netværket til at lære af de andre kommuners erfaringer, og vi har altid nogen, vi kan kontakte i de enkelte kommuner.”

Winnie Holm Lorenzen, Sundhedskonsulent
Tønder Kommune

”Helt generelt giver det os mulighed for både at blive inspireret af andre kommuners bud på, hvordan en udfordring, særligt på tobaksområdet, kan løses, samt mulighed for andre gange at være den kommune, der har en løsning, som andre lader sig inspirere af. Begge dele er givtigt, og Sund By Netværket er i vid udstrækning et sted, hvor der bliver sparret og netværket meget på tværs af kommuner, og hvor temaerne på dagsordenen kan være helt lokale, og samtidig med mulighed for at påvirke den nationale dagsorden.”

Louise Bæk Thomsen, Konsulent
Odense Kommune


Kontingent og tiltrædelsesdokument

Sund By Netværkets drift hviler på et årligt kontingent, hvis størrelse er afhængigt af kommunens indbyggertal. Det enkelte medlem afholder derudover selv udgifter til møder og transport. Møder i temagrupperne holdes oftest online eller på skift hos medlemmerne. Sund By Netværkets kontingentsatser pris- og lønfremskrives årligt.

Netværkets aktiviteter finansieres primært gennem eksterne puljer og fonde. Sund By Netværket samarbejder bl.a. med Sundhedsministeriet, som gennem en årrække har støttet aktiviteter og projekter i netværket.

Netværket søger desuden fonde og indgår i samarbejde med andre aktører om projekter og aktiviteter. Nogle af netværkets aktiviteter er gratis for medlemmerne at deltage i, nogle får medlemmer til nedsat pris, andre skal alle betale fuld pris for. Det afhænger hver gang af det enkelte projekts økonomi.

Ønsker I at blive medlem, så læs og udfyld tiltrædelsesdokumentet og send det til post@sundbynetvaerket.dk

Kontingentsatser for 2024 (eksl. moms)

Antal indbyggere
Årligt kontingent 
Under 10.000 indbyggere
13.240 kr.
Fra 10.001 til 20.000 indbyggere
17.655 kr.
Fra 20.001 til 30.000 indbyggere
33.110 kr.
Fra 30.001 til 40.000 indbyggere
40.835 kr.
Fra 40.001 til 50.000 indbyggere
46.355 kr.
Fra 50.001 til 75.000 indbyggere
52.975 kr.
Fra 75.001 til 100.000 indbyggere
57.380 kr.
Fra 100.001 til 125.000 indbyggere
61.800 kr.
Fra 125.001 til 200.000 indbyggere
66.260 kr.
Over 200.000 indbyggere
88.285 kr.
Regioner
60.700 kr.

bliv medlem

    Ring til sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen på mobil 24804503

     

    Ja tak, jeg vil gerne kontaktes