Dokumentation og evaluering

Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet er et komplekst område, hvor mange aspekter på individ-, gruppe- og kontekstniveau påvirker befolkningens sundhed. Desuden er der tale om et felt, hvor man ofte først kan forvente at se effekten af igangværende tiltag på folkesundheden om mange år. Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er derfor efterspurgt i den kommunale virkelighed.