Strategi 2021-2030

Sund By Netværkets strategi for 2021-2030 samler visionerne for “Danmarks største faglige fællesskab for folkesundhed, hvor kommuner deler de gode ideer og den praksisnære viden med hinanden, til gavn for borgernes sundhed og trivsel”.


Sunde kommuner sammen!

Det danske Sund By Netværk, under WHO’s Healthy Cities Network, har siden 1991 været med i udviklingen af folkesundheden i Danmark gennem et tæt samarbejde med kommuner og regioner – og mellem nationale og lokale aktører, myndigheder, forskningsinstitutioner og
civilsamfund.

Som en del af WHO’s Healthy Cities Network, og tager vi afsæt i WHO’s brede sundhedsdefinition: “Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”. 

Ulighed i sundhed er en dagsorden der optager Sund By Netværkets medlemskommuner; særligt igennem de muligheder de har for at lave strukturelle tiltag, der rammer alle uanset deres sociale status. Fx via skolen, sundhedsplejen, kommunale arbejdspladser og byplanlægning. Derfor arbejder Sund By Netværket for forståelsen af, at sundhedsfremme og forebyggelse skal ind som en tværgående prioritering på tværs af alle forvaltningsområder. Ligeledes arbejder vi for, at man i endnu højere grad inddrager den kæmpe ressource, som borgerne selv, deres netværk og hele civilsamfundet rummer. Netop fordi alle borgere ikke passer lige godt til en fast standard, skal vi skabe plads til, at vi løbende kan skabe løsningerne sammen med borgerne – dét gør vi i Sund By Netværkets tværkommunale indsatser.

Her på siden kan du finde et udpluk af netværkets strategi eller hente hele strategien som pdf.


Vision

Sund By Netværket baner vejen for flere gode leveår for alle borgere i de danske kommuner ved at styrke kommunernes faglige og
relationelle kapacitet til at bedrive praksisnært folkesundhedsarbejde.


Fire strategiske områder i arbejdet frem mod 2030 (Pejlemærker)

Et fagligt stærkt fællesskab med en bærende netværkskultur
– som løfter fagligheden og kompetenceniveauet og forener kollegaer på tværs af kommunerne i Danmarks største faglige fællesskab for folkesundhed

Stigende ulighed i sundhed kræver handling
– fælles ansvar, viden og forståelse

Styrket sammenhæng mellem praksis, forskning og politikudvikling
– gensidig afhængighed i arbejdet for at skabe ny praksisnær evidensbaseret viden og forbedre folkesundhedsarbejdet til gavn for borgerne

Verdensmålene samler os
– som løftestang for folkesundheden i praksis og som fælles sprog

Områderne er gensidig afhængig af- og forstærker hinanden. Pejlemærkerne følges op af rullende handleplaner, med fokuserede og konkrete emner, der dels spiller sammen med den folkesundhedsdagsorden på national plan samt fx Sund By Netværkets kommende aktiviteter samt tværkommunale aktiviteter.  

Sund By Netværkets strategi 2021-2030

kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990