Mental sundhed

Hvad udvikler sundhed, trivsel og psykisk robusthed? Hvad er det, de robuste kan? Hvordan kan kommuner og regioner fremme sunde, raske, robuste, levende, værende og lærende mennesker med lyst til livet – hele livet!