WHO Healthy Cities

placeholder


Sund By Netværket har siden etableringen i 1991 været aktivt medlem af WHOs European Healthy Cities Network. Det danske netværk er i kraft af sine mange medlemmer et af de største nationale netværk i WHO Healthy Cities Network.

WHO Healthy Cities Network i Europa består af omkring 100 medlemsbyer og 30 nationale netværk, som samler mere end 1300 byer i den europæiske region.

WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” består af et netværk af europæiske byer, som har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. Byerne forpligter sig til WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. I en fem års periode arbejdes med en række centrale temaer og der lanceres en politisk erklæring og en række strategiske mål. Den nuværende fase VII (2019-2025) har sit afsæt i FNs Verdensmål og de 6 p´er.

Sund By Netværket er det danske nationale netværk. Horsens, København, Frederiksberg, Haderslev og Fredericia kommuner er medlem af “European Healthy Cities Network”, og har derfor en særlig adgang og forpligtelse til at arbejde med de hovedtemaer og strategiske mål, som “European Healthy Cities Network” opsætter.

Jan Andersson fra sekretariatet er international repræsentant og er ansvarlig for at sikre koordinering, forpligtelse og repræsentation i WHO Healthy Cities Network.

Læs meget mere hos WHO om Healthy Cities Network.

Læs mere om de danske WHO byer, og deres arbejde i temagruppen; WHO netværket

Læs mere om Sund By Netværkets arbejde med Verdensmålene og de 6 p´er 


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49