Faldforebyggelse

Fremtiden byer på nye udfordringer indenfor ældreområdet. Mange ældre er i dag aktive og gør noget for egen sundhed, ligesom nye muligheder for tidlig forebyggelse og mere effektiv behandling og genoptræning betyder, at helbredet bliver bedre, og levealderen forlænges. En voksende ældregruppe med længere levealder øger behovet for støtte til ældre med en eller flere kroniske lidelser, nedsat funktionsevne og risiko for fald.