Organisation

Her kan du få et overblik over, hvordan Sund By Netværket er organiseret.

 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er netværkets øverste besluttende myndighed. Hvert medlem udpeger en Sund By koordinator, der indgår i repræsentantskabet. Der afholdes et repræsentantskabsmøde hvert år, og Sund By koordinatoren er bindeleddet mellem netværket,
sekretariatet og det enkelte medlem. Netværkets faglige samarbejdspartnere deltager i netværkets repræsentantskab, men har ikke stemmeret.
Læs funktionsbeskrivelsen for repræsentantskabet (pdf)

Formandsskab og bestyrelse

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og er ansvarlig for at sikre, at repræsentantskabets beslutninger gennemføres. Der foretages direkte formandsvalg. Næstformanden vælges blandt de fire repræsentantskabsvalgte medlemmer, der sammen med formanden udgør bestyrelsen.

Læs om Rammer og opgaver for Sund By Netværkets bestyrelse (pdf)

Læs mere om bestyrelsen.


Sekretariatet

Sund By Netværkets sekretariat understøtter den faglige kvalitetsudvikling og de strategiske udviklingsopgaver samt er projektejer på større og mindre projekter.
Sekretariatet har det daglige koordinerings- og driftsansvar i netværket, og ledes af en sekretariatschef.

 

Charlotte Iisager Petersen
Sekretariatschef

Tlf.: 24804503

Lou III
Louise Dal
Chefkonsulent

Tlf.: 4245 0990

 

 
Jan Alex Andersson
Konsulent
Tlf.: 2966 6549

 

 

 

Alberte Boukaidi Andersen
Studentermedhjælper

 

 

 

 

 

 

 


Temagrupperne

Temagrupperne er netværkets faglige drivkraft. Temagrupper nedsættes løbende på tværs af kommuner og regioner i takt med medlemmernes behov, ønsker og ressourcer. Ekspertise fra nationale aktører og relevante samarbejdspartnere inddrages. Arbejdet i temagrupperne varierer, og kan være et fælles projekt om udvikling af værktøjer og modeller til forebyggelsesindsatser i praksis; vidensdeling og -opbygning.
Medlemskab af Sund By Netværket hviler på aktiv deltagelse i temagruppeaktiviteter. En medlemskommune eller region beslutter selv, hvilke ledere og medarbejdere der indgår i netværkets temagrupper, og hvilke grupper de ønsker at deltage i.

Se netværkets aktuelle temagrupper her.


Vedtægter

Sund By Netværkets vedtægter er grundlaget for netværkets aktiviteter og drift. Vedtægterne er godkendt på repræsentantskabsmøde den 16. marts 2011, og justeret på repræsentantskabsmødet den 3. maj 2013. Vedtægterne består af 17 paragraffer, som er regelsættet for at drive og udvikle Sund By Netværket.
Vedtægterne kan alene ændres af repræsentantskabet og ved 2/3 af de fremmødtes stemmer. Se Sund By Netværkets vedtægter her (pdf).

Have a look at the statutes of the Danish National Healthy Cities Network (pdf) translated into English.