Om sund by netværket

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 52 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

Sundhedspolitik

Inspiration til det sundhedspolitiske arbejde

Organisation

Om Sund By Netværkets repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat

Temagrupper

Temagrupperne arbejder med at omsætte ny viden og metoder til lokal praksis og er et sted for erfaringsudveksling

Tværkommunale indsatser

Sund By Netværket iværksætter løbende projekter for at sætte fokus på særlige udfordringer i arbejdet med folkesundhed

Publikationer

I den store database kan hentes Sund By Netværkets udgivelser

Inspiration

Information og inspiration fra vores samarbejdspartnere og medlemmer

Samarbejdspartnere

Netværkets nationale og internationale samarbejdspartnere

Adressebog

Kontaktinformationer til netværkets medlemmer og samarbejdspartnere

Strategi 2021-2030

Sund By Netværkets ti-årige strategiplan med fire strategiske nedslagspunkter

WHO Healthy Cities

Sund By Netværket har siden etableringen i 1991 været aktivt medlem af WHOs European Healthy Cities Network