Inspiration

Røgfri arbejdstid

Sund By Netværket og Hjerteforeningen har indgået et partnerskab som har til formål at udbrede Røgfri Arbejdstid.

Sundhedscafé Campus Tønder

Dette samarbejde mellem Tønder Kommune og Campus Tønder vil inspirere de unge til at vælge det sunde liv.

Rygestopbasen

Rygestop er en dataindsamling til fri afbenyttelse for interessenter.

Forbyggelseskaravanen

Forbyggelseskaravanen har til formål at styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

SpotOn

En årlig tilbagevendende temadag, som sætter fokus på unge, tobak, alkohol og andre rusmidler.

Kommunen kvitter smøgerne

Markedsføring og rekruttering til rygestop blandt kommunens borgere er i fokus.

Storrygerpuljen 2014-2017

Tildeling af midler under storrygerpuljen 2014-2017.

Røgfrihed for alle

Tobaksforebyggelse målrettet socialt udsatte.

Ny pjece – brugere af STOPLINIENs rådgivning udtaler sig.

Ny gratis pjece med udtalelser fra 7 borgere, der har brugt STOPLINIEN.

Anbefalinger fra ‘Røgfrihed for alle’

Socialt udsatte borgere, herunder misbrugere, hjemløse og mennesker med sindslidelser, har langt større risiko for sygdom og tidlig død end andre.