Inspiration

Fællesskab og sundhed i Bolbro

Odense kommune vil øge sundhed og trivsel i Danmarks fattigste postnummer med en tværfaglig tilgang til områdefornyelsen i bydelen.

Forebyggelseskaravanen

Køge kommune vil med dette projekt styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer.

Rygerejseholdet

Holbæk kommune har sat fokus på forebyggelse af rygestart for unge. Med udgangspunkt i folkeskolens 7. klassere har man forsøgt at skabe røgfrie miljøer for kommunens unge.

Røgfri arbejdstid

Sund By Netværket og Hjerteforeningen har indgået et partnerskab som har til formål at udbrede Røgfri Arbejdstid.

Sundhedscafé Campus Tønder

Dette samarbejde mellem Tønder Kommune og Campus Tønder vil inspirere de unge til at vælge det sunde liv.

Rygestopbasen

Rygestop er en dataindsamling til fri afbenyttelse for interessenter.

SpotOn

En årlig tilbagevendende temadag, som sætter fokus på unge, tobak, alkohol og andre rusmidler.

Kommunen kvitter smøgerne

Markedsføring og rekruttering til rygestop blandt kommunens borgere er i fokus.

Storrygerpuljen 2014-2017

Tildeling af midler under storrygerpuljen 2014-2017.

Røgfrihed for alle

Tobaksforebyggelse målrettet socialt udsatte.