100 dage i jobbet

Der var engang en klog kvinde, der sagde til mig, at man burde skrive sine umiddelbare observationer ned på et stykke papir i løbet af de første tre måneder i et nyt job. Man glemmer hurtigt observationerne, når man bliver en del af en organisation og en kultur. Derfor startede jeg med at notere mine observationer. Jeg noterede mig blandt andet, hvor imponerende og inspirerende det er, at temagrupperne rummer en masse viden og til stadighed bliver ved med at udvikle nye idéer. Netværket er en slags laboratorium for afprøvning af nye idéer og udveksling af viden om, hvad der virker. Til gengæld er der plads til forbedring, hvad formidlingen af aktiviteter angår.

Bestyrelsen har i samarbejde med sekretariatet lagt en plan for den kommende tids arbejde. Og vi har kastet os over en intensiveret indsats med kommunikationen omkring netværkets aktiviteter. Der er brug for at skærpe Sund By Netværkets profil og gøre netværkets aktiviteter og resultater mere synlige – både eksternt og internt. Vi arbejder blandt andet med at forbedre hjemmesiden og med at kommunikere systematisk med ministre og beslutningstagere i kommunerne. Og så skal vi for første gang på Folkemødet på Bornholm.

Forhåbentlig vil du opleve, at Sund By Netværket bliver skarpere i kommunikationen. Samtidig skal vi til stadighed arbejde på at afprøve nye veje i det forebyggende sundhedsarbejde. Lige nu implementerer vi to projekter; ”Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud” og ”Netværk for Fællesskabsagenter”, som begge er beskrevet i dette nyhedsbrev. Jeg håber og tror på, at det vil lykkes os at få midler til flere projekter i den kommende tid. Det er i hvert tilfælde ikke idéer, det skorter på.

Endelig håber jeg at se dig til SBN-dagene, hvor vi i fællesskab skal udvikle kreative idéer til sundhed og beskæftigelse. Det bliver sjovt, og du får både konkrete løsninger og metoder med hjem.

Med venlig hilsen

Gitte Grønnemose Butler